VÚSCH spojil cez defibrilátor srdce pacienta so smartfónom a počítačom v nemocnici

Vďaka novinke v slovenskom zdravotníctve má pacient s arytmiou väčšiu slobodu v pohybe. Špecialisti z VÚSCH-u ho vedia nepretržite monitorovať a na diaľku zasiahnuť v prípade niektorých zdravotných komplikácií.

 Pacientke Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), ktorá trpí arytmiou a má inštalovaný nový defibrilátor, prišlo zle a takmer odpadla. Rýchlo poslala prenos zo svojho mobilu do nemocnice. Lekári z VÚSCH-u vďaka získaným dátam odhalili problém, kontaktovali pacientku, na diaľku vykonali nevyhnutné opatrenia, a tým upravili zdravotný stav pacientky. Implantovaný prístroj dal výboj do srdca pacientky, čím sa odstránila život ohrozujúca arytmia. „Takýmto monitoringom a úpravou liečebného režimu na diaľku sme dokázali rýchlo odhaliť a odstrániť problémy, ku ktorým dochádzalo v srdci našej pacientky,“ popísala fungovanie novinky v slovenskom zdravotníctve MUDr. Erika Komanová  z VÚSCH-u.  Ako ďalej dodala, nový typ defibrilátora umožňuje lepšiu spoluprácu medzi lekárom a pacientom a hlavne poskytuje pacientovi väčšie pohodlie a pocit istoty. Aplikácia v smartfóne zabezpečuje  pacientovi nepretržité  monitorovanie a  poskytuje prístup k histórii prenosov údajov.  Podľa E. Komanovej pacienti už po prvých implantáciách vnímali nový defibrilátor veľmi pozitívne. Pomocou aplikácie dokáže lekár, okrem iného, odhaliť výskyt  nebezpečných bezpríznakových porúch rytmu, ktoré, ak nie sú odhalené a liečené, môžu  mať pre pacienta   fatálne následky.

Princíp  fungovania tejto zdravotníckej pomoci na diaľku  spočíva v sofistikovanej kombinácii kardiochirurgie a technologických riešení.  Samotný defibrilátor sa implantuje pacientovi chirurgicky. V srdci je umiestnená jedna až tri elektródy v závislosti od typu prístroja. Tieto sú  potom pripojené k telesu defibrilátora, ktoré je uložené na hrudnej stene, zvyčajne vľavo, v oblasti pod kľúčnou kosťou.  Toto   implantované zariadenie následne komunikuje s aplikáciou v smartfóne, ktorá si zas vymieňa informácie s počítačom v nemocnici.  Vzdialené monitorovanie je obzvlášť počas pandémie prínosom aj z hľadiska zníženia rizika nákazy u rizikových kardiologických pacientov ako aj odľahčením pre lekárov a nemocnice. Pri  minimalizácii osobného kontaktu  tak zabezpečuje nadštandardné  sledovanie  pacientov.

Aktuálna novinka v zdravotníctve prináša ľuďom s arytmiou srdca aj väčšiu slobodu pohybu a životný komfort. Dosiaľ používané defibrilátory totiž  komunikovali len s rádiofrekvenčným snímačom vo veľkosti stolového počítača, ktorý musel byť v tej istej miestnosti ako pacient.

„Používanie osobných smartfónov je dnes veľmi atraktívne  v najrozmanitejších oblastiach života. Mám radosť z toho, že tento trend rýchlo preniká aj do medicíny a tentokrát aj do života našich arytmologických pacientov. Prináša to pre nich väčší komfort a menej zbytočnej techniky v domácnosti,“ uviedol Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., podpredseda predstavenstva a riaditeľ pre nechirurgické odbory VÚSCH.

Prvé defibrilátory umožňujúce monitorovať srdce prostredníctvom smartfónu implantoval VÚSCH svojim pacientom začiatkom marca tohto roka. Jeho nové vedenie plánuje aj ďalšie nové medicínske postupy a zákroky. „Rozbehli sme kreovanie odborných tímov pre vykonávanie nových, takzvaných hybridných zákrokov, na ktorých sa budú spolupodieľať intervenční kardiológovia a kardiochirurgovia,“ dodal MUDr. Štefan Lukačin, člen predstavenstva a medicínsky riaditeľ pre chirurgické odbory VÚSCH.

Leave a reply