Medzinárodný deň sestier

Vážené sestry,

pri príležitosti Vášho sviatku nám dovoľte, vysloviť Vám hlboké poďakovanie za Vašu odbornosť, profesionalitu, spoluprácu, nasadenie, ochotu, obetavosť, statočnosť, úsmev a lásku, s akými vykonávate svoje povolanie.

Do ďalšej práce Vám želáme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti na pracovisku i v kruhu Vašich najbližších.
vedenie VÚSCH, a.s.

 

Leave a reply