Svetový deň hypertenzie (17. máj)

Hypertenzia alebo vysoký krvný tlak je nebezpečné ochorenie, ktoré síce nebolí, ale môže spôsobiť závažné zdravotné komplikácie. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií pribudne na Slovensku ročne takmer 30.000 ľudí s diagnózou vysokého krvného tlaku. Denne ho lekári zistia približne u 80 nových pacientov. Ochorenie trápi viac ako  200.000 Slovákov.

Za hypertenziu označujeme krvný tlak s hodnotu 140/90 mmHg a viac. U dospelých ľudí sa za ideálny považuje tlak 120/80 mmHg. Hypertenzia je často geneticky podmienená, avšak na jej vzniku sa môže spolupodieľať nedostatok telesného pohybu, nadváha, zlé diétne návyky, veľký príjem soli, nadmerný príjem alkoholu aj dlhodobý  stres.

Leave a reply