Skrášľujeme okolie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Staráme sa nielen o zdravie našich pacientov, ale aj o príjemné prostredie. V uplynulých dňoch prebiehalo v areáli nášho ústavu čistenie, kosenie exteriérových plôch, a predovšetkým výsadba okrasných rastlín. Dohromady sme vysadili viac ako 1000 letničiek a dvojročiek. Pred hlavným vchodom nám pribudla muškátová pyramída. Starostlivosť o rastlinky je spojená aj s odstraňovaním buriny, hnojením, polievaním. O zeleň sa starajú naši zamestnanci.

Leave a reply