Režim návštev u COVID pozitívnych pacientov vo VÚSCH a.s.

– COVID pozitívni pacienti sú hospitalizovaní v izolovanom prostredí a za dodržiavania  špeciálnych protiepidemiologických opatrení.
– Návštevy sú povolené len pre najbližších príbuzných (rodičia, súrodenci, manželia/manželky/partneri).
– Návšteva je povolená len pre jednu osobu, maximálne na 15 minút.

– Podmienky návštevy sú (a, b, c musia platiť súčasne):

a/ Návštevník sa podrobí evidencii pred vstupom, vyplní tlačivo a písomne potvrdí dodržiavanie proti epidemických opatrení, ako aj to, že porozumel riziku návštevy a preberá zodpovednosť pre prípad prenosu infekcie od navštíveného pacienta.
b/ Ak ide o zomierajúceho, alebo o ťažko chorého pacienta s očakávanou dĺžkou hospitalizácie nad 14 dní, môže pacienta (na jeho vyžiadanie) navštíviť aj kňaz alebo duchovný.
c/ Návštevník sa preukáže dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 do 180 dní, alebo dokladom o zaočkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny pred najmenej 14 dňami, prvou dávkou vektorovej vakcíny pred najmenej 4 týždňami, alebo prvou dávkou  (mRNA, alebo vektorovou vakcínou), ak bola podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19  alebo doloží negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu na COVID-19 nie starší ako 72 hod., alebo negatívny výsledok antigénového testu na  COVID-19 nie starší ako 24 hodín.

Leave a reply