Zákaz návštev

Na Oddelení arytmológie  a Koronárnej jednotke  platí z dôvodu COVID-19  žltý režim do 5. 7.  2021 (vrátane). Do tohto dátumu sú návštevy zakázané, okrem návštev pacientov v kritickom stave na základe povolenia vedúceho/službukonajúceho lekára. Návštevy v zmysle aktuálne platných pravidiel budú možné od 6. 7. 2021.

Leave a reply