Novinky vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH a.s.), Košice

Košice, 29. 06. 2021

Pri zákrokoch na srdci sa svetové trendy pohybujú smerom k menej agresívnym, tzv. miniinvazívnym zákrokom. Mnoho srdcových ochorení, ktoré si v minulosti vyžadovali kardiochirurgický zákrok na otvorenom hrudníku je dnes možné riešiť katétrovou technikou, prístupom cez radiálnu (vretennú), či femorálnu (stehennú) tepnu alebo femorálnu žilu. Takýmto spôsobom sa v súčasnosti vykonáva väčšina zákrokov na koronárnych srdcových tepnách, oprava srdcových chlopní, niektorých vrodených srdcových chýb a pod.

Cez ruku do srdca
Väčšina kardiologických pracovísk dnes preferuje katétrový prístup cez tepnu na zápästí, tzv. „radiálny prístup“. V týchto dňoch sa vo svete začína využívať prístup nazývaný „distal radial“, kedy sa pred vstupom katétra sonduje tepna na chrbte ruky a nie na zápästí. Tento prístup je pre kardiológa technicky náročnejší, avšak pre pacienta komfortnejší a spojený s menším rizikom komplikácií. Výkon sa vykonáva v lokálnom znecitlivení, pri plnom vedomí pacienta a umožňuje prepustenie pacienta zväčša už na druhý, či tretí deň po zákroku. Tento „distal radial“ prístup začali ako prví na Slovensku využívať lekári vo VÚSCH a.s., Košice, pričom prvý zákrok dňa 13. 6. 2021 vykonal Dr. Anton Farkaš (obr. č. 1).

Obr. č.1: Prístup „distal radial“

Raja v srdci
Typickým príkladom katétrových zákrokov na srdci je oprava zúžených srdcových tepien, tzv. koronárna angioplastika (PKI). Kým tento zákrok je dnes už vo VÚSCH považovaný za rutinný, otváranie chronicky úplne uzavretých koronárnych tepien je stále relatívne raritné a považované za veľmi náročné. Na tento účel slúži aj špeciálny, veľmi efektívny katéter nazývaný „stingray“, čiže raja (obr. č. 2) „Stingray“ bol prvý krát na Slovensku pri otváraní srdcových tepien použitý práve vo VÚSCH a.s. Tento zákrok vo VÚSCH dňa 13. 5. 2021  vykonal Dr. Peter Kirsch.

Obr. č.2: Katéter „stingray“

Katétrová náhrada aortálnej chlopne cez hrudnú stenu
Štandardná kardiochirurgická náhrada aortálnej chlopne sa vykonáva chirurgickou technikou na otvorenom hrudníku. Ide o náročný medicínsky zákrok s potrebou viactýždňovej rehabilitácie. V posledných rokoch tento prístup pomaly vytláča katétrová technika, tzv. TAVI („transfemoral aortic valve implantation“), pri ktorej je možné aortálnu chlopňu nahradiť katétrovým prístupom cez stehennú tepnu. Toto však nie je vždy možné. Novinkou vo VÚSCH a.s. je TAP-AVI („trans apical aortic valve implantation“), kedy sa výkon vykonáva katétrovou technikou, avšak priamym prístupom cez hrudnú stenu a hrot srdca (obr. č. 3). Ide o hybridný zákrok, tzn., že sa na výkone zúčastňuje zmiešaný tím odborníkov. Vo štvrtok, 24. 6. 2021 koordinoval tento zákrok vo VÚSCH. a.s. Košice kardiochirurg z NÚSCH Bratislava, MUDr. Martin Beňa. Zákrok bol vykonaný u dvoch pacientov v celkovej anestéze, zmiešaným tímom kardiochirurgov a invazívnych kardiológov.  Členmi početného tímu z VÚSCH boli kardiochirurgovia Š. Lukačin, P. Šafar, invazívni kardiológovia M. Studenčan, J. Petruš, echokardiografisti G. Valočik a E. Prexta a taktiež anestéziológ D. Rybár. Týmito zákrokmi sa VÚSCH zaradil k ďalším dvom pracoviskám (NÚSCH Bratislava a SÚSCH Banská Bystrica), kde sa už tento typ zákroku začal vykonávať.

„Som veľmi rád, že máme túto prvú operáciu úspešne za sebou. Ďakujem celému tímu, ktorý sa na ňu intenzívne pripravoval niekoľko týždňov,“ uviedol Š. Lukačin. M. Studenčan sa k poďakovaniu pridal a dodal, že na sále dokopy napočítal 21 členov personálu a veľmi sa teší najmä skutočnosti, že v Košiciach vyrastá nádejný tím invazívnych kardiológov a kardiochirurgov a verí tomu, že tí v najbližších rokoch dokážu posunúť úroveň košickej kardiológie na špičkovú medzinárodnú úroveň.

Teší ma, že naši pacienti z východu Slovenska už nemusia tieto operácie podstupovať stovky kilometrov mimo svojich domovov. To bol aj jeden z prioritných cieľov nového predstavenstva,“ uviedol Anton Jura, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚSCH, a.s. Košice. Ako ďalej dodal, predstavenstvo napreduje aj pri uskutočňovaní svojich ďalších cieľov. Zamedzuje nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi, šetrí náklady ústavu a nastoľuje spravodlivé a motivačné pracovné prostredie.

Zákrok podstúpili dvaja pacienti. 71 ročný muž s dokumentovanou aortálnou stenózou, ktorý už v minulosti prekonal infarkt a katétrovú liečbu srdcovej tepny (PKI). Tento hybridný zákrok bol vykonaný s prihliadnutím na výraznú preferenciu pacienta. 80 ročná pacientka bola hospitalizovaná s dokumentovanou aortálnou stenózou, kardiálnou dekompenzáciou a s vysokým rizikom pre štandardné operácie. Obaja pacienti sú stabilizovaní a po zákroku sa zotavujú.

Obr. č.3: TAP-AVI – Katétrová implantácia aortálnej chlopne cez hrudnú stenu a hrot srdca

 

 

 

 

Leave a reply