Zákaz návštev

Z dôvodu žltého režimu COVID-19 platí na Klinike angiológie a na Klinike cievnej chirurgie zákaz bežných návštev do 13. 7. 2021 (vrátane). Do tohto dátumu sú návštevy zakázané, okrem návštev pacientov v kritickom stave na základe povolenia vedúceho/službukonajúceho lekára.

Leave a reply