Nové vedenie VÚSCH, a.s. Košice prijíma opatrenia, ktoré pomáhajú chrániť život a zdravie zamestnancov

Výsledkom ostatného kolektívneho vyjednávania vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. sú splnené požiadavky zamestnancov jednotky intervenčných pracovísk. Zástupcovia zamestnancov predniesli vedeniu požiadavku na rozšírenie preventívnych prehliadok ako aj na zvýšenie ich periodicity, čomu nové vedenie ústavu vyhovelo.

„Požiadali sme vedenie ústavu o rozšírenie lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov pracujúcich na intervenčných jednotkách,“ uviedla Mgr. Andrea Ňachajová, vedúca sestra jednotky intervenčných pracovísk.

Výsledkom kolektívneho vyjednávania je doplnenie náplne preventívnych lekárskych prehliadok o odborné oftalmologické (očné) a dermatovenerologické (kožné) vyšetrenia. Nad rámec zákona – v prospech zamestnancov – je aj zmena frekvencie absolvovania prehliadok. Doteraz ich zamestnanci absolvovali raz za 3 roky, kým po novom to bude raz za 2 roky. Zmena sa týka 44 zamestnancov v kategóriách lekári, sestry a zdravotnícki asistenti.

„Plne si uvedomujeme, že po roku boja s covidom je personál v tzv. prvej línii vyčerpaný, zároveň ale nezabúdame ani na tých, ktorí pravidelne prichádzajú do styku s ionizujúcim žiarením. Navýšenie počtu aj portfólia vyšetrení nemá zásadný ekonomický dopad na spoločnosť a ochrana života a zdravia našich zamestnancov je pre nás na prvom mieste,“ povedal generálny riaditeľ VÚSCH, a.s. Košice Ing. Anton Jura.

Leave a reply