Konštrukcia aortálnej chlopne – Ozakiho operácia

Košice, 09. 07. 2021

Špecialisti Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb využívajú v operatíve šetrné a unikátne zákroky. Okrem iných aj tzv. Ozakiho operáciu.  Na Klinike srdcovej chirurgie VÚSCH, a.s. bolo doteraz takto odoperovaných 22 pacientov. Ide pritom o jediné pracovisko v rámci slovenského a dokonca aj českého priestoru, kde sa tento typ operácie vykonáva.

Ochorenie aortálnej chlopne v zásade znamená jej zúženie (aortálna stenóza) alebo nedomykavosť (aortálna regurgitácia). Prejavuje sa dýchavicou, únavou a bolesťou na hrudi.Štandardom chirurgickej liečby pri ochorení aortálnej chlopne je náhrada aortálnej chlopne mechanickou alebo biologickou chlopňovou náhradou. V prípade aortálnej regurgitácie sa v poslednom období dostáva do popredia jej oprava, teda rekonštrukcia pôvodnej aortálnej chlopne, ktorá je technicky náročnejšia, avšak pre pacienta má nesporné výhody do budúcnosti.

Medzi najväčšie výhody patrí ponechanie vlastného „materiálu“ v tele, zníženie rizika infekčného postihnutia opravenej (vytvorenej) chlopne a hlavne absencia antikoagulácie (pacient neberie lieky na riedenie krvi), čo vedie k výrazne menšiemu percentu krvácavých a tromboembolických komplikácií,“ uviedol primár Kliniky srdcovej chirurgie doc. MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH.

Klasická oprava (plastika) aortálnej chlopne je možná iba v prípade jej regurgitácie a aj to nie u všetkých pacientov. (Aortálna regurgitácia je stav, kedy sa chlopňa dostatočne neuzatvára a krv sa vracia naspäť z aorty do ľavej komory). Celkové percentuálne zastúpenie tohto zákroku v chirurgii aortálnej chlopne je malé – len 5 až 10%. Omnoho častejším postihnutím aortálnej chlopne je jej stenóza (zúženie). Tá sa vyskytuje ako u starších (degenerácia chlopne), tak aj u mladších pacientov (vrodené chyby aortálnej chlopne – dvojcípa aortálna chlopňa a pod.). Štandardom u všetkých týchto pacientov je náhrada poškodenej chlopne umelou chlopňovou protézou.

„Existuje ale alternatíva vytvorená profesorom Ozakim, ktorá spočíva v úplnej náhrade aortálnej chlopne, vymodelovanej z vlastného osrdcovníka (obal srdca), kedy sa „vyformujú“ tri nové cípy chlopne, ktoré sa následne všijú do pôvodnej pozície aortálnej chlopne, pričom samotná poškodená chlopňa sa odstraňuje (vystrihne). Výhody tejto operácie sú také isté ako pri oprave chlopne, naviac hemodynamické parametre takto vytvorenej chlopne ďaleko prevyšujú akékoľvek plastiky alebo náhrady chlopní. Navyše, spektrum týchto potenciálnych pacientov je ďaleko širšie,“doplnil primár Kolesár.

Dôležitou výhodou Ozakiho operácie je nielen jej šetrnosť voči zdraviu pacienta, ale aj zníženie ceny za kardiochirurgickú operáciu o cenu špeciálneho zdravotného materiálu (biologická alebo mechanická aortálna chlopňová náhrada).

Leave a reply