Najmodernejšie, najšetrnejšie a dokonca i najcitlivejšie CT na východnom Slovensku nájdete vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb používa najmodernejšie, najšetrnejšie a dokonca i najcitlivejšie CT 3 roky. CT Somatom force pracuje s dvomi zdrojmi žiarenia, obsahuje supercitlivé technológie, a vďaka 4D zobrazovaniu zlepšuje aj možnosti samotnej liečby pacienta.

Od augusta 2018, kedy bol prístroj slávnostne spustený do prevádzky až do konca júla 2021 sme na ňom zrealizovali cca 13 600 všetkých vyšetrení, z toho cca 6300 CT vyšetrení
so zameraním na srdce a zároveň sme k dnešnému dňu zrealizovali 71 dynamických CT perfúzii myokardu, čo je najviac na Slovensku,“
hovorí primárka oddelenia MUDr. Claudia Gibarti.

SOMATOM Force je jeden z najmodernejších  prístrojov svojho druhu, ktorý na vyšetrenie pacienta potrebuje najnižšiu možnú radiačnú dávku žiarenia, zároveň je jedným z najrýchlejších CT prístrojov so špirálovým skenovaním. Jeho základom je tretia generácia technológie s označením Dual Source. Tá využíva skenery s dvomi röntgenovými trubicami (namiesto štandardnej jednej trubice) súčasne
s dvoma citlivejšími detektormi, ktoré dosahujú rozlíšenie až do 0,24 mm. Počítačový tomograf tak dokáže ochorenia diagnostikovať presnejšie pri podstatne nižšej radiačnej záťaži pacienta.

„Vďaka 4D zobrazeniu je možné sledovať funkciu orgánov a ciev súčasne s ich morfológiou, čo umožňuje napríklad zobraziť dynamické angiografie ciev dolných končatín v rozsahu viac ako 70 cm. Vyšetrovanie pacientov na tomto prístroji je oveľa rýchlejšie v porovnaní s predchádzajúcimi  typmi. Výhodou však je najmä kvalita zobrazenia, ktorá je neporovnateľná so staršími generáciami. Lekár tak vidí aj zmeny, ktoré doteraz nebolo možné odhaliť. SOMATOM Force je veľmi vhodný najmä
pre využitie v kardiológií a pri diagnostike cievneho riečiska, pretože priestorové rozlíšenie je
na úrovni až do 0,24 mm,“
hovorí primárka oddelenia  MUDr. Claudia Gibarti.

Technológia Turbo Flash Mode a špeciálne spektrálne filtre optimalizujú röntgenové žiarenie a zvyšujú kontrast pri snímkovaní mäkkých tkanív. Výsledkom je podstatne nižšia dávka žiarenia
v porovnaní s najmodernejšími röntgenovými prístrojmi. Pri mnohých klinických vyšetreniach vystačí s dávkou len 0,1 milisieverta. Pre porovnanie, ročná dávka žiarenia, ktorému je človek bežne vystavený z okolia je 2-5 milisieverta.

Prístroj je bezpečný aj pre detských pacientov

Výhodou pre pacienta je nielen kratší čas vyšetrenia, ktorý ho menej zaťažuje, ale aj násobne nižšia radiačná dávka, ktorej je vystavený. Organizmus pacienta je tak menej zaťažovaný, čo je veľmi podstatné najmä pri pacientoch, ktorí chodia na vyšetrenie opakovane. „Na tomto type prístroja tiež vyšetrujeme detských pacientov bez toho, aby ich bolo potrebné uspávať. Pre lepšiu predstavu, pri vyšetrení dokáže SOMATOM Force tzv. špirálovým skenovaním snímať pacientov s rýchlosťou až 73 cm za sekundu. Pre porovnanie, CT s jednou RTG lampou dokážu v dnešnej dobe snímať pacienta rýchlosťou približne 23 cm za sekundu. Rýchlosť skenovania je dôležité dosahovať nielen
pri vyšetrení srdca, ale v podstate pri akomkoľvek CT vyšetrení. SOMATOM Force je tak vhodný
pre najmenších pacientov a vyšetrenie je šetrnejšie aj pre deti, či novorodencov. Preto na našom oddelení vyšetrujeme malých pacientov s podozrením  na vrodené chyby srdca. A tiež malých pacientov po operačných zákrokoch na srdiečku, ktorí k nám chodia na CT opakovane,“
doplnila primárka.

Vo všeobecnosti platí, že čím je vyšetrenie rýchlejšie, tým je aj menej náchylné na pohybové artefakty a má nižšiu radiačnú záťaž. Práve vďaka nadštandardnej rýchlosti je SOMATOM Force vhodný najmä pre pediatrických pacientov od 0 do 5 rokov, pretože znižuje potrebu sedácie týchto pacientov počas CT vyšetrenia.

SOMATOM Force využíva niekoľko významných inštitúcií v oblasti kardiológie, či pediatrie
po celom svete a od augusta 2018 majú k tejto najmodernejšej technológií na svete prístup aj pacienti VÚSCH, a.s. v Košiciach. Medzitým diagnostický prístroj už pribudol aj do SÚSCH, a.s. v Banskej Bytrici a do Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

Leave a reply