Zmeny v predstavenstve VÚSCH, a.s.

Predsedom predstavenstva a zároveň novým generálnym riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. sa s účinnosťou od štvrtka 5. augusta stal MUDr. Štefan Lukačín, PhD.

Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré je jediným akcionárom spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.. Rozhodnutiu predchádzalo výberové konanie na obsadenie člena – zástupcu štátu – štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., ktoré sa uskutočnilo dňa 2. augusta 2021.

Výsledok výberového konania potvrdil správnosť pozitívnych ekonomických a medicínskych výsledkov aktuálneho vedenia VÚSCH, a.s.. Podpredsedom predstavenstva VÚSCH, a.s. ostáva doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., (ktorý úspešne absolvoval riadne výberové konanie v decembri 2020), a ktorý zároveň pracuje na pozícii riaditeľa Sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory. Ing. Anton Jura, MBA sa na výberovom konaní nezúčastnil. Vo VÚSCH a.s. pracuje na pozícii riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky.


MUDr. Štefan Lukačín, PhD.

Narodený v roku 1969. Má viac ako 26 ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii. V roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v Košiciach. Významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii – napríklad záchovné operácie srdcových chlopní, operácie srdca bez mimotelového obehu – off pump“ alebo beating heart surgery“.

 „Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových operačných a invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho bude spokojný pacient. Zároveň
za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne psychicky a fyzicky náročnú prácu zdravotníckeho personálu. Plánujeme rozvíjať aktívnu spoluprácu s našimi partnermi, predovšetkým s LF UPJŠ, UNLP, kardiologickou ambulantnou sférou a zároveň pracovať na spoločných celoslovenských projektoch s NÚSCH, a.s. a SÚSCH, a.s.“

Leave a reply