Zákaz návštev

Z dôvodu žltého režimu COVID-19 platí na 4. poschodí I.KK do 5.9.2021 (vrátane) zákaz bežných návštev z dôvodu vzniku ohniska nákazy COVID19. Do tohto dátumu sú návštevy zakázané, okrem návštev pacientov v kritickom stave na základe povolenia vedúceho/službukonajúceho lekára.

Leave a reply