V súvislosti s aktuálnym Usmernením MZ SR ako aj s aktuálnym Pandemickým plánom VÚSCH, a.s. platia od pondelka 06. 09. 2021 v našom zdravotníckom zariadení nasledujúce pravidlá:

Príjem pacientov:
Hospitalizácia pacientov je možná len s platným testom RT-PCR alebo rýchlym PCR testom (nie starším ako 72 hodín).

Návštevy pacientov:
Zaočkovaní návštevníci – majú povolené návštevy bez preukazovania sa testom (uvedené neplatí pri klinických príznakoch COVID-19 alebo pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze).
Ostatní návštevníci – povinné preukázanie sa testom RT-PCR (nie starším ako 72 hodín) alebo Ag testom (nie starším ako 24 hodín).

Návšteva našich ambulancií a diagnostických pracovísk:
Zaočkovaní pacienti– vstup bez preukazovania sa testom (uvedené neplatí pri klinických príznakoch COVID-19 alebo pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze).
Ostatní pacienti – povinné preukázanie sa testom RT-PCR (nie starším ako 72 hodín) alebo rýchlym PCR testom (nie starším ako 72 hodín) alebo Ag testom (nie starším ako 24 hodín).

Leave a reply