ZÁKAZ NÁVŠTEV

Z dôvodu vzniku ohniska nákazy COVID-19 sa do 23. 9. 2021 uplatňuje žltý režim a zákaz návštev na týchto pracoviskách:

– I. Kardiologická klinika – LOJ (4. poschodie)
– I. Kardiologická klinika – KORONÁRNA JEDNOTKA (3. poschodie)
– I. Kardiologická klinika – ARYTMOLÓGIA (3. poschodie)
– Jednotka intervenčnej kardiológie

Leave a reply