Nové opatrenia platné od pondelka 13. 09. 2021

Rúška:

V interiéri VÚSCH, a.s. je povinné nosenie respirátora FFP2, alebo FFP3 bez filtra
pre všetky osoby.

Príjem pacientov za účelom hospitalizácie:

Hospitalizácia pacientov je možná iba s platným testom RT-PCR, alebo rýchlym PCR testom (≤ 72 hod.).

Návštevy pacientov – ZÁKAZ NÁVŠTEV:

VÝNIMKY sú povolené len vo výnimočných prípadoch so súhlasom príslušného vedúceho pracovníka za splnenia všetkých nižšie uvedených 3 podmienok súčasne:

 • u ťažko chorých pacientov s predpokladom dlhodobej hospitalizácie (viac ako 14 dní);
 • pre najbližších príbuzných (rodičia, súrodenci, manželia/manželky/partneri), kňazi;
 • návšteva je povolená len pre jednu osobu, maximálne na 15 minút.

Podmienkou návštevy je:

 1. Návštevník nemá klinické príznaky COVID-19.
 2. Pri vstupe vyplní čestné vyhlásenie a negatívny epidemiologický dotazník.
 3. Testovanie:
  • Očkovaní:Testy sa nevyžadujú. Pri vstupe predložia potvrdenie o kompletnom zaočkovaní.
  • Ostatní:Predložia negatívne potvrdenie o testovaní RT-PCR (≤ 72 hod.), alebo Ag test (≤24 hod.), alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
 4. Návštevník používa ochranné pomôcky podľa platného COVID automatu a usmernení personálu VÚSCH, a.s.

Návšteva ambulancie VÚSCH, a.s., vrátane diagnostických pracovísk (CT, rtg…):

Ambulantne sa poskytuje iba neodkladná starostlivosť, a to za nasledujúcich podmienok:

Očkovaní– bez testovania (výnimka neplatí pri klinických príznakoch COVID alebo pozitívnej epidemiologickej anamnéze).

Ostatní– povinné testovanie RT-PCR (≤ 72 hod.), rýchly PCR test (≤ 72 hod.), Ag test (≤24 hod.).

Leave a reply