Naše sestry sa pravidelne vzdelávajú

Posledný septembrový deň sa v posluchárni LF UPJŠ na Triede SNP č. 1 v Košiciach konal odborný regionálny seminár pre sestry, ktorý organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA), jej regionálna pobočka a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. „Popri našej náročnej práci nezabúdame ani na kontinuálne vzdelávanie, ktoré je dôležité. Veľmi rada by som poďakovala  všetkým sestrám, za ich statočný a obetavý prístup k výkonu svojho povolania, najmä v súčasnom náročnom období pandémie koronavírusu COVID-19.Ešte raz – VEĽKÁ VĎAKA. povedala Mgr. Tatiana Valková, námestníčka odboru ošetrovateľskej starostlivosti VÚSCH, a.s. pre nechirurgické odbory.

Na seminári postupne vystúpili:

1.Ošetrovateľská starostlivosť z pohľadu sestry  Klinika srdcovej chirurgie 

   Mgr. Lýdia Váňová, Mgr. Petra Klembarová Králiková

2.Manažment práce sestry na Klinike anestéziológie a resuscitácie

   Mgr. Rastislav Böszörményi

3.Oddelenia a spektrum výkonov  I. Kardiologická klinika

   Mgr. Erika Bednárová, Mgr. Zuzana Kollárová

4.Unikátny koncept starostlivosti o pacienta s cievnym ochorením- Klinika angiológie

   Mgr. Mária Krištofová, MPH

5.Manažment ošetrovateľskej starostlivosti na Klinike cievnej chirurgie

   Bc. Katarína Maťašovská

6.Manažment pacientov so srdcovým zlyhávaním na II. Kardiologickej klinike

   Mgr. Monika Cupjaková

Teší nás, že jednotlivé príspevky vzbudili medzi prítomnými záujem a vyvolali diskusiu.  Odborný seminár bol súčasťou kreditového vzdelávania SK SaPA.

Leave a reply