Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb spustil prevádzku Krajskej chlopňovej poradne (KCHP) a Krajskej poradne pre vrodené chyby srdca

Krajská chlopňová poradňa poradne je pacientom k dispozícii počas štvrtkov medzi 10:00-14:00 v ambulancii OFD č. 5, v novej budove (DIA).

Objednávky: Tel: 055/789 1480, alebo „priamy poukaz“ cez vusch.sk. Nalačno.

Na vyšetrenie je potrebný poukaz od spádových kardiológov alebo interného oddelenia podpísaný primárom, pri potrebe posúdenia chlopňovej chyby pred, alebo
po realizovanej operácii. KCHP zabezpečujú naši skúsení kardiológovia
a echokardiografisti.

Krajská poradňa pre vrodené chyby srdca v dospelosti ordinuje počas pondelkov od 09:00 do 14:00. Nájdete ju v ambulancii Ambulancia OFD č. 1, v novej budove (DIA).

Objednávky: Tel: 055/789 1480, alebo „priamy poukaz“ cez vusch.sk. Nalačno.

Poradňu zabezpečujú naši kardiológovia a echokardiografisti, skúsení v uvedenej problematike. Na vyšetrenie je potrebný poukaz od spádových kardiológov alebo interného oddelenia podpísaný primárom.

Obe poradne prebiehajú formou konzultácií a pacienti ostávajú naďalej v dispenzári
a v starostlivosti spádových kardiológov.

Leave a reply