Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb má nového člena predstavenstva

Jediný akcionár spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., ktorým je Slovenská republika, v zastúpení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vymenoval, v súlade so Stanovami spoločnosti, za člena predstavenstva MUDr. Petra Šafára, so vznikom funkcie dňa 04. 11. 2021, a to maximálne na dobu 6 kalendárnych mesiacov.

Leave a reply