HOCI BOJUJEME S PANDÉMIOU COVIDU, ŽIVOT IDE ĎALEJ

Rady lekárov špecialistov Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. sa rozšírili

MUDr. Peter ŠTEFANIČ, PhD. a MUDr. Ivan ŽURKOVSKÝ úspešne absolvovali špecializačnú skúšku v špecializačnom odbore cievna chirurgia. Srdečne blahoželáme! Skúška sa uskutočnila v dňoch 3. a 4. novembra 2021 na Klinike cievnej chirurgie. V stredu 3. 11. 2021 prebehla najskôr obhajoba špecializačných prác našich lekárov a vo štvrtok 4. 11. 2021 sa konala aj teoretická časť špecializačnej skúšky. V čase od 8. 11. do 12. 11. prebiehajú špecializačné skúšky aj v odbore kardiológia. MUDr. Peter ŠTEFANIČ, PhD. obhajoval špecializačnú prácu „Chirurgická liečba stenózy arteria carotis interna ako prevencia ischemickej cievnej mozgovej príhody“ (Školiteľ: MUDr. Marián Tomečko, PhD., MPH; Oponent: Oponent: doc. MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.) a MUDr. Ivan ŽURKOVSKÝ predstavil komisii prácu s názvom: „Cievne prístupy pre potreby hemodialýzy“ (Školiteľ: prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.; Oponent: doc. MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH). Vo štvrtok, 4. 11. 2021 od 9.00 hod. prebiehala v Kongresovej sále VÚSCH, a.s. teoretická časť špecializačnej skúšky. Predsedníčkou skúšobnej komisie bola pani prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. a členmi ďalšie renomované osobnosti lekárskej vedy.

                  „Kolegom srdečne blahoželám a teším sa z postupu, ktorý je nielen ich osobným úspechom, ale aj prínosom pre náš ústav a našich pacientov“, uviedol generálny riaditeľ VÚSCH, a.s. MUDr. Štefan Lukačín, PhD.

Na klinike cievnej chirurgie sa v dňoch 9. – 11. 11. 2021 zároveň konajú štátne záverečné skúšky študentov LF UPJŠ. Prihlásených je 13 slovenských a 15 zahraničných študentov. Držíme palce.

Od pondelka 8. 11. do piatku 12. 11. 2021 prebiehajú špecializačné skúšky aj v odbore kardiológia. Postupne ich absolvujú piati lekári, pričom dvaja z nich sú zamestnancami nášho ústavu. Veríme, že po ich úspešnom zvládnutí sa rady lekárov špecialistov Východoslovenského ústavu srdcových cievnych chorôb, a.s. opäť rozšíria.

Leave a reply