Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (VÚSCH, a.s.) ako jedna z prvých nemocníc používa na prepravu pacientov s COVID-19 BIOVAK

Prevoz pacienta s diagnózou Covid-19 po zdravotníckom zariadení je logisticky náročný.
Následne je nevyhnutné všetky priestory vydezinfikovať. Tento proces odstaví časť prevádzky nemocnice na niekoľko desiatok minút. Situácii je však možné predísť, použitím biovaku. Vďaka tomuto riešeniu zostávajú priestory VÚSCHu „nekontaminované“ covidom a ústav zatiaľ môže zabezpečovať aj bielu medicínu. Aj s pomocou biovaku dokáže VÚSCH, a.s. zachovať chod väčšiny svojich pracovísk. 

„Vďaka odporúčaniu a schváleniu RÚVZ v Košiciach  môže náš Ústav srdcových a cievnych chorôb bezpečne prenášať pacientov podozrivých z vysoko nebezpečnej nákazy, medzi ktoré v tejto dobe nepochybne patrí ochorenie Covid-19 a chrániť tak zdravie a bezpečnosť našich pacientov a zamestnancov. Vďaka biovaku, ktorý slúži na dočasnú izoláciu, tak zabránime následnému šíreniu infekcie počas transportu pacienta v rámci ústavu na cieľové oddelenie. Šetrí nám čas, nepochybne najmä z pohľadu následnej dezinfekcie priestorov a plôch,“ hovorí Mgr. Karin Zeisbergová, hlavný verejný zdravotník VÚSCHu.

Biovak bol využitý už mnoho krát. Samotný vak vytvorí akýsi kyslíkový stan,  ktorý pomôže pacientom s nedostatočným okysličením krvi efektívnejšie dýchať. „Jeho súčasťou je špeciálny filter zabezpečujúci kompletnú antiinfekčnú ochranu.  Biovak, pôvodne určený pre posádky rýchlej lekárskej pomoci, sme si mierne upravili podľa našich potrieb. Použitie vaku je jednoduché, náš personál sme rýchlo zaškolili a používame ho denne pri prevoze pacientov. Náš personál sme zaškolili a vie ako s biovakom bezpečne narábať,“ dopĺňa MUDr. Matej Moščovič, vedúci lekár covid oddelenia VÚSCH, a.s.

 Transportný biovak NX-BIOBOX-D2

–        Má operačnú dobu do 10 hodín.

–        Doba nabíjania predstavuje 3 hodiny.

–        Životnosť má do 500 nabíjacích cyklov.

–        Na strane pri hlave pacienta sú 2 prachové filtre a pretlakový ventil.

–        Na strane pri nohách pacienta sú FVJ s dvomi kombinovanými fitrami.

–        V bočných stenách biovaku sú umiestnené závitové príruby s krytkami, v ktorých je vytvorený otvor na prevedenie hadičky alebo káblu.

–        Po bočných stranách sa nachádzajú izolované otvory pre ruky zdravotníckeho personálu.

Leave a reply