Moderná triáž vo VÚSCH, a.s.

VÚSCH, a.s. zavádza ako jedno z prvých zdravotníckych zariadení na Slovensku absolútnu novinku pri triáži pacientov a zamestnancov – stojanové skenery. Tie dokážu zosnímať tvár, upozorniť osobu, aby si správne nasadila rúško, zmerať teplotu a načítať green pass. Po overení QR kódu, systém vytlačí potvrdenie s fotografiou a údajmi. Týmto ústrižkom sa pacient následne preukáže na ambulancii alebo pri príjme na hospitalizáciu. Nezaočkovaní pacienti a pacienti bez tretej dávky sa pri vstupe do ústavu preukazujú platným PCR, respektíve antigénovým testom.

Vyzerá to tak, že je pred nami ďalšia vlna pandémie COVID-19 – Omicron. Hľadáme všetky možné riešenia, ako čo najviac ochrániť zdravie našich pacientov i zamestnancov. A zároveň je naším cieľom priniesť technické riešenie, ktorým by sme odstránili veľkú administratívnu záťaž našich pracovníkov pri triáži. Doterajšie postupy chceme zjednodušiť a dosiahnuť tak urýchlenie a zjednodušenie vypĺňania vstupných formulárov,“ povedal Ing. Anton Jura, riaditeľ Sekcie ekonomiky a prevádzky.
Pri vstupoch do VÚSCH, a.s. je rozmiestnených päť stojanov so skenerom a s dezinfekčným dávkovačom – tri kusy určené pre pacientov a návštevy a dva kusy určené pre zamestnancov. Ide o alumíniové stojany s výškou 167 cm, ktoré skontrolujú CovidPass, teplotu a nasadenie rúška.
Skenery majú možnosť nastavenia vzdialeného prístupu s on-line podporou 24/7, čo nám umožňuje nastaviť ich podľa aktuálnych a platných epidemiologických opatrení. Prístroje majú jednoduché užívateľské rozhranie, rýchlu identifikáciu užívateľa a ochranu osobných údajov užívateľa. Do vzdialenosti cca 6 cm sa priloží v spodnej časti tabletu (ikona QR kódu) QR kód (najlepšie z mobilu), na tablete (obrazovke) sa objaví obrys tváre, do ktorého sa treba nasmerovať – systém skontroluje nasadenie respirátora a termokamera odmeria teplotu. Ak je všetko v poriadku, rozsvieti sa zelené svetlo vo vrchnej časti tabletu a osoba môže vstúpiť, v opačnom prípade zabliká červené svetlo a hlas vyzve osobu k náprave. Pri pacientskom module vytlačí skener štítok s fotografiou tváre a s povolením vstupu alebo bez fotografie s neplatným vstupom. Štítok sa následne nalepí na vstupný formulár, ktorý pacient podpisuje,“ približuje fungovanie skenerov Vladimír Mičko, manažér odboru prevádzky.

Leave a reply