STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV S INFARKTOM POČAS DRUHEJ VLNY OSTALA NA ŠPIČKOVEJ ÚROVNI

Prieskum manažmentu pacientov s infarktom myokardu organizuje na Slovensku od roku 2007 Slovenská kardiologická spoločnosť. V roku 2021 bola uzavretá analýza manažmentu pacientov s akútnym infarktom myokardu (STEMI), konkrétne z obdobia október až november 2020, teda z obdobia vrcholiacej druhej vlny pandémie COVID-19. Do prieskumu sa zapojilo 36 slovenských nemocníc a všetkých 7 slovenských kardiocentier. Napriek mnohým komentárom o krízovej situácii slovenského zdravotníctva je potrebné konštatovať, že starostlivosť o akútnych kardiologických pacientov je v posledných rokoch na veľmi vysokej, medzinárodnej úrovni. Viac sa dočítate v článku Zdravotníckych novín, roč. XXVII/LXXI, z 27. 1. 2022, č. 4, s. 5.

Leave a reply