NAŠI ODBORNÍCI V MÉDIÁCH

V pondelok, 14. 2. 2022 (sviatok sv. Valentína) bol hosťom relácie „Pohotovosť“ Rádia Regina Východ doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC  riaditeľ Sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory a podpredseda predstavenstva VÚSCH, a.s. Reláciu si môžete vypočuť z archívu: https://lnk.sk/zn16

Leave a reply