PRVÁ POMOC Z VÚSCHU UŽ DORAZILA DO CHARKOVA

Minulý týždeň dorazila do ukrajinského Charkova naša humanitárna pomoc. Miestnej nemocnici sme doručili špeciálny zdravotnícky materiál v hodnote cca 7 500. – EUR. Pomáhať môžete aj Vy.
Zriadili sme transparentný účet “ VÚSCH na pomoc Ukrajine „.

Číslo účtu: SK60 0900 0000 0051 8804 1498  

Za Vaše príspevky určené na humanitárne účely Vám veľmi pekne ďakujeme.

Leave a reply