HODNOTILI NÁS POISTENCI VšZP. DOSTALI SME OD VÁS JEDNOTKU. ĎAKUJEME

Na základe rebríčka nemocníc, ktorý každoročne zostavuje Všeobecná zdravotná poisťovňa sa Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. zaradil medzi najlepšie slovenské pracoviská. Poistenci VšZP ohodnotili 6 typov ústavných zdravotníckych zariadení známkami od 1 do 5 (jednotka je najlepšia známka), pričom nám ste udelili známku 1,19.

Ako uvádza VšZP vo svojej tlačovej správe (nájdete tu: https://lnk.sk/byh0) – „Tento rok dosiahli zdravotnícke zariadenia priemernú známku 1,56. Oproti vlaňajšku, kedy bolo hodnotenie na úrovni 1,59 nastalo mierne zlepšenie. Najlepšie dopadli špecializované ústavy srdcovo-cievnych chorôb s priemernou známkou 1,21 a špecializované ústavy – onkologické ústavy so známkou 1,31. Naopak, najhoršie ohodnotené boli štátne univerzitné a fakultné nemocnice. Oproti minulému roku si nemocnice v očiach našich poistencov mierne polepšili. Medzi najlepšie hodnotené za rok 2021 patrí aj Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica, Národný onkologický ústav Bratislava, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb či Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice (známka 1,19). Najspokojnejší boli poistenci v Žilinskom a v  Košickom kraji, kritickejšie boli ženy. Pozitívne bol hodnotený prístup lekárov a personálu, negatívne najmä strava a ubytovanie. Vyplýva to z prieskumu spokojnosti hospitalizovaných pacientov, ktorý každoročne realizuje Všeobecná zdravotná poisťovňa.“

„Rád by som sa veľmi pekne poďakoval všetkým pacientom za hodnotenie nášho ústavu. Uplynulý rok bol pre nás všetkých veľmi náročný. Zásluhy za získanie tohto hodnotenia patria predovšetkým celému kolektívu zamestnancov za ich zodpovednú a neoceniteľnú prácu. Naďalej sa budeme snažiť našim pacientom poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a neustále pracovať na rozvoji Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb.“ povedal MUDr. Štefan Lukačín, PhD., generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VÚSCH, a.s.

Leave a reply