Nové opatrenia od pondelka 2.5.2022

 • Návštevy

 Návštevy pacientov sú povolené na všetkých oddeleniach.

           Návštevné hodiny:

Pondelok – Piatok: 15:00 – 17:00 hod. (cez hlavný vchod)

Sobota – Nedeľa (štátny sviatok): 14:00 – 17:00 hod. (cez centrálny príjem)

 • Respirátory

 Naďalej trvá povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (HDC) respirátorom FFP2 pre všetky osoby, vo všetkých vnútorných priestoroch VÚSCH.

 • Testovanie 
 • Ruší sa povinné testovanie pacientov.
 • V prípade klinického podozrenia na infekciu COVID-19 môže vedúci zamestnanec nariadiť Ag alebo PCR testovanie u ktorejkoľvek osoby vo VÚSCH (pacienti, návštevy,…).

 

 • Ambulancia 
 • Vstup do budovy je pre pacientov prichádzajúcich na príslušnú ambulanciu počas pracovných dní cez hlavný vchod.
 • Vstup pacienta do ambulancie nie je podmienený očkovaním ani testovaním.
 • Vstup pacienta do ambulancie je podmienený použitím respirátora FFP2.
 • Hospitalizácia 
 • Ruší sa povinnosť dokladovať negatívny PCR test pri plánovanej hospitalizácii, akútnych príjmoch a pri prekladoch z iných zdravotníckych zariadení.
Leave a reply