Záujem medikov o prácu vo VÚSCH výrazne stúpol

VÚSCH má vysoký kredit nielen u pacientov, ale aj u samotných zdravotníkov a osobitne medzi odborníkmi z radov lekárov. Veľký záujem medikov o prácu v tomto zariadení je toho dôkazom.

„Som veľmi rád, že v súčasnosti výrazne stúpol počet uchádzačov o prácu vo VÚSCH. Nedávneho výberového konania sa zúčastnilo až 28 študentov končiacich ročníkov lekárskych fakúlt zo Slovenska, ale aj Českej republiky. Do zamestnania už boli prijatí aj dvaja lekári z Nemecka,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚSCH MUDr. Štefan Lukačín, PhD..

Výberového konania sa zúčastnili budúci absolventi Lekárskej fakulty UPJŠ a taktiež Lekárskych fakúlt v Bratislave, Martine, Brne a Ostrave. Študentov do VÚSCH láka najmä vysoká zdravotná starostlivosť a dobré pracovné podmienky. Vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb plánujú prijať 10-14 absolventov lekárskych fakúlt, pričom sa otvárajú možnosti najmä v rámci postgraduálneho doktorandského štúdia.

„Musím vyzdvihnúť naozaj vysokú úroveň samotných študentov, ktorí chcú u nás pracovať. Som presvedčený, že naši noví kolegovia tu nájdu veľmi kvalitné pracovné podmienky, profesionálny prístup a moderné prístrojové vybavenie. Je to zároveň potvrdenie veľmi úspešnej intenzívnej spolupráce s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach a s jej vedením,“ dodal generálny riaditeľ.

Leave a reply