ZÁKAZ NÁVŠTEV

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou COVID-19 platí vo VÚSCH, a.s.  zákaz návštev na všetkých lôžkových pracoviskách. Návštevy sú umožnené kňazom vysluhujúcim sviatosti a príbuzným ku umierajúcim a/alebo kritickým pacientom so súhlasom ošetrujúceho lekára.  Osobné veci pacienta je možné priniesť/odniesť denne v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod. v priestoroch centrálneho príjmu.

Leave a reply