Napriek ťažkej situácii v slovenskom zdravotníctve VÚSCH, a.s., napreduje

Aktuálny ročník tradičného stretnutia kardiológov v špičkovom centre pre srdcové a cievne ochorenia VÚSCH, a.s., zaznamenal mimoriadnu účasť. V kongresovej sále sa tak na prednáškach stretlo dovedna 170 lekárov. Odborný program v jednotlivých sekciách priniesol náhľad do konkrétnych špecializácií a zároveň tak prehĺbil profesionálne vzťahy medzi košickým ústavom a kardiológmi na celom východnom Slovensku.

Východoslovenského kardiologického dňa sa zúčastnilo presne 170 lekárov.

„Špecialisti VÚSCH, a.s., z odborov kardiológia, arytmológia, srdcová chirurgia, cievna chirurgia, ako aj angiológia, prezentovali možnosti košického špecializovaného ústavu v diagnostike a liečbe kardiovaskulárnych ochorení na medzinárodnej úrovni a informovali o ďalšom rozvojovom programe,“ približuje zameranie Východoslovenského kardiologického dňa medicínsky riaditeľ pre nechirurgické odbory VÚSCH, a.s., doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC.

doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC počas prednášky v kongresovej sále VÚSCH, a.s.

Okrem toho, že VÚSCH, a.s., disponuje najmodernejšími zobrazovacími metódami, ktoré sú lekárom v ústave k dispozícii nonstop, v prevádzke je už aj nová ambulancia určená na preventívne vyšetrenia. „Za zaujímavé je potrebné označiť aj prezentované možnosti neinvazívneho zobrazovania srdcových tepien pomocou kardio CT, ale aj nový Program preventívnej a športovej kardiológie, ktorý zásadným spôsobom dokáže znížiť riziko náhlych úmrtí u vrcholových športovcov,“ dopĺňa Martin Studenčan.  

Účastníci Východoslovenského kardiologického dňa počas registrácie.

Mnohých lekárov zaujala aj informácia vedenia VÚSCH, a.s., o plánoch na dobudovanie nových priestorov, ktoré dotvoria kardiologický komplex a umožnia jeho odborné napredovanie. „V pokročilom stave riešenia sú naše plány na prístavbu ďalších blokov, ktoré nám pomôžu rozvinúť diagnostické a liečebné možnosti, ako aj kapacitu ústavu. Pôjde predovšetkým o rozšírenie možností angiologickej diagnostiky a intervenčnej liečby, ďalší rozvoj Centra preventívnej a športovej kardiológie, kardio-MRI, ale aj nové možnosti edukácie zdravotníkov či pacientov so zameraním na možnosti virtuálnej medicíny,“ uzatvára generálny riaditeľ VÚSCH, a.s., MUDr. Štefan Lukačín, PhD.

Predstavenie zámerov na rozšírenie VÚSCH, a.s. Zľava pri stole: Ing. Anton Jura, MBA, doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD. FESC, MUDr. Štefan Lukačín, PhD., MUDr. Peter Šafár, Mgr. Viera Babíková Kalafusová.

Východoslovenský kardiologický deň je fórum určené na diskusiu o možnostiach, ako zlepšiť, skvalitniť a zefektívniť starostlivosť o pacienta. Koná sa každoročne vo VÚSCH, a.s., a združuje ambulantných kardiológov, internistov a lekárov z nemocníc na celom východnom Slovensku. 

Leave a reply