Vo VÚSCH, a.s., pokračujeme v znižovaní energetickej náročnosti

Vo VÚSCH, a.s., sú už dlhšiu dobu v rámci zvyšovania energetickej efektívnosti zavedené opatrenia, ktoré nielen zvyšujú energetickú efektívnosť a prispievajú k lepšej kvalite životného prostredia, ale súčasne znižujú náklady súvisiace so spotrebou energií. Cieľom ústavu je zníženie energetickej náročnosti zavádzaním energetického manažmentu a implementáciou alternatívnych zdrojov energie pri zachovaní vysokého štandardu poskytovaných služieb a kvality pracovného prostredia.

Aby sa znížil dopad súčasného zvyšovania cien energií, v rámci celého ústavu boli upravené ekvitermické krivky a preprogramované nastavenia s cieľom optimalizácie kúrenia a chladenia. Úprava teplôt vykurovania, resp. chladenia na operačných sálach, ambulanciách, jednotlivých oddeleniach a v priestoroch, kde sa môžu zdržiavať pacienti, je vykonávaná tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia pacientov. 

Ďalšiu úsporu energie sme dosiahli pri osvetlení spoločných priestorov a schodísk vo VÚSCH, a.s., kde bol zmenený interval na senzoroch pri dodržaní normou požadovaných parametrov. Všetky svietidlá prechádzajú postupnou výmenou za úspornejšie s LED technológiou. Na operačných sálach a v čakárňach pri ambulanciách sú inštalované najmodernejšie UV LED žiariče s fialovým svetlom pre permanentnú dezinfekciu priestorov.

Pre úsporu energií sme upravili aj harmonogram zapínania a vypínania vzduchotechniky a v rámci servisu a údržby sú pravidelne čistené a menené všetky filtre. To prispieva k optimálnemu chodu vzduchotechnických jednotiek a zníženiu spotreby elektrickej energie pri ich prevádzke.

Ďalším príkladom zníženia spotreby elektriny je realizovaná výmena vonkajšieho osvetlenia parkovísk za úsporné inteligentné LED lampy alebo pripravovaná montáž podružných elektromerov, aby sme mohli lepšie sledovať energetické náklady jednotlivých pracovísk, čím budeme schopní prijímať ďalšie opatrenia. Tie pripravujeme v spolupráci s odbornou firmou, ktorá sa venuje energetickému manažmentu.

Nesmieme zabudnúť ani na zamestnancov VÚSCH, a.s. Aj oni svojím šetrením – vypínaním svetiel v denných miestnostiach, neprekurovaním priestoru, používaním úsporných spotrebičov – prispievajú k úsporám energií.

Veríme, že dôsledným energetickým manažmentom a dodržiavaním prijatých opatrení sa podarí ústavu znížiť nepriaznivý dopad zvýšených cien energií. 

Leave a reply