Už existujúcu spoluprácu ukotvilo podpísané memorandum

Memorandum, ktoré spoločne podpísali zástupcovia Východoslovenského ústavu srdcových a  cievnych chorôb, a.s. (VÚSCH, a.s.), a Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (UNLP), má priniesť skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, ale najmä lepšiu spoluprácu oboch zdravotníckych zariadení. Upravuje napríklad aj jednotlivé kroky pri riešení krízových situácií.

Zľava: doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC; MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH; MUDr. Štefan Lukačín, PhD.

„Prehĺbenie už existujúcej spolupráce medzi našimi zdravotníckymi zariadeniami sa prejaví napríklad pri konziliárnych vyšetreniach, operačných zákrokoch, ale najmä pri zosúladení vzájomnej pomoci a kooperácie pri mimoriadnych udalostiach, ktoré si neraz vyžadujú koordináciu krízových riešení a vytvorenie novej obojstranne výhodnej spolupráce pri riešení pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou. Aj vďaka tomuto memorandu budeme v takýchto prípadoch vedieť rýchlejšie a presnejšie reagovať,“ konštatuje generálny riaditeľ VÚSCH, a.s., MUDr. Štefan Lukačín, PhD.

MUDr. Štefan Lukačín, PhD. – generálny riaditeľ VÚSCH, a.s.

UNLP v posledných dňoch podpísala memorandá o spolupráci aj s ďalšími zdravotníckymi zariadeniami v okolí. „Každá z nemocníc v okolí sa na niečo špecializuje, zatiaľ čo v inom zdravotníckom zariadení daná špecializácia chýba. Dohodli sme preto, že si budeme vychádzať v ústrety, vzájomne sa dopĺňať a podporovať aj v oblasti krízového manažmentu pri mimoriadnych udalostiach,“ približuje ciele memoranda MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, riaditeľ UNLP Košice.

Zľava: doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC; MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH; MUDr. Štefan Lukačín, PhD.

Signatárom memoranda je aj medicínsky riaditeľ pre nechirurgické odbory VÚSCH, a.s., doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC: „Stále platí, čím skôr dôjde k riešeniu medicínskeho problému, tým viac sa minimalizujú následné komplikácie pacienta. Intenzívna vzájomná spolupráca a využitie blízkosti našich zdravotníckych zariadení v rámci mesta Košice minimalizujú časové intervaly v prospech pacienta. V prípade absencie niektorej z vyšetrovacích metodík si dokážeme vzájomne vypomôcť, čo zároveň ekonomicky zefektívni viaceré realizované vyšetrenia.“

Memorandum o spolupráci medzi VÚSCH, a.s. a UNLP

Memorandum o spolupráci podpísali VÚSCH, a.s., a UNLP v utorok 8. novembra 2022.

Leave a reply