Otvorili sme nové Centrum preventívnej a športovej kardiológie

Slávnostné prestrihnutie pásky pri otvorení Centra preventívnej a športovej kardiológie

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb dnes slávnostne otvoril nové Centrum preventívnej a športovej kardiológie. Tím kardiológov dokáže na tomto pracovisku na základe najmodernejších vyšetrovacích metód, laboratórnych výsledkov a aj s pomocou umelej inteligencie odhaliť s presnosťou blížiacou sa k 100% patologické zmeny či riziká náhlej srdcovej príhody, ale aj ďalších kardiovaskulárnych ochorení v priebehu dvoch dní.  

Tlačová beseda, zľava: MUDr. Štefan Lukačín, PhD. – generálny riaditeľ VÚSCH, a.s.; doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC – medicínsky riaditeľ pre nechirurgické odbory VÚSCH, a.s., Ing. Anton Siekel – prezident Slovenského olympijského a športového výboru; Ladislav Nagy – bývalý hráč NHL, Marek Rodák – brankár anglického klubu Fulham

Pacienti s mimoriadnou fyzickou záťažou sú ohrození zvýšeným rizikom kardiálnych komplikácií. To isté platí pre vrcholových športovcov, kde fyzický tréning a výkony sú často až na hranici zdravotnej vhodnosti. Príčinou náhlych zastavení srdca a úmrtí u mladých športovcov býva najčastejšie  neodhalená alebo neskoro diagnostikovaná srdcová patológia.

Hlavná lekárka Centra preventívnej a športovej kardiológie MUDr. Marta Jakubová, PhD. pri rozhovore s RTVS

Vďaka preventívnym vyšetreniam kardiovaskulárneho systému dokážeme s vysokou pravdepodobnosťou identifikovať, či patríte k malej skupine ľudí, ktorí vo väzbe na veľkú fyzickú námahu môžu byť ohrození akútnym poškodením zdravia.

Centrum preventívnej a športovej kardiológie je zároveň odpoveďou Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., v Košiciach na zvýšený dopyt športových klubov aj individuálnych športovcov po preventívnej zdravotnej starostlivosti. Potvrdzujú to aj desiatky vyšetrení športovcov, ktorí kontrolu zdravia absolvovali počas testovacej prevádzky centra. Medzi nich patrí napríklad 25 hokejistov novovzniknutého univerzitného hokejového klubu University Spartacus, ale aj zvučné mená športovcov ako je hokejista Ladislav Nagy či futbalový brankár anglického Fulhamu Marek Rodák.

Brankár anglického Fulhamu Marek Rodák s tímom televízie TA3

Aktuálne sme na začiatku špičkového projektu, ktorý je na medzinárodnej kvalitatívnej úrovni, ale zároveň poskytuje možnosť rozvoja. V tejto fáze je projekt zameraný predovšetkým na prevenciu u športovcov a zdravých jedincov. Po rozšírení priestorov v novej budove VÚSCH, a.s., plánujeme projekt rozšíriť o pacientov s dokázanou srdcovou patológiou – tzv. sekundárnu prevenciu.  

Viac informácií o vyšetreniach nájdete tu.

Leave a reply