Verejný prísľub a Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku

Informácie k vládou zavedenému stabilizačnému príspevku:

Verejný prísľub – stabilizačný príspevok

Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku

Leave a reply