Lenka Dunajová Družkovská: Sestra nemôže tráviť 12-hodinovú zmenu pri písaní dokumentácie a ošetrovateľskom procese

Agendou štátnej tajomníčky ministerstva zdravotníctva Lenky Dunajovej Družkovskej je aktuálne aj zavádzanie DRG systému v rámci špecializovaných nemocníc (DRG systém meria ako efektívne nemocnice využívajú diagnostiku, liečbu a svoje služby, pozn. red.). Jej návšteva Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb len niekoľko dní po dohode vlády a lekárskych odborárov ponúkla priestor aj na otázku, aká je aktuálna situácia v slovenskom zdravotníctve.

Týždeň dozadu by som vám na túto otázku odpovedala inak. Nielen my na ministerstve, ale aj viaceré nemocnice, sme mali obavy z toho, aká bude situácia k prvému decembru, či bude na Slovensku poskytovaná kvalitná a včasná zdravotná starostlivosť. Veľmi si vážim, že sa situácia zastabilizovala.  Aktuálne nás čakajú ďalšie projekty, napríklad dokončenie Národnej stratégie riadenia a stabilizácie ľudských zdrojov, na ktorej sme začali pracovať už v lete. Pripravujeme všetky, nielen motivačné kroky, ale aj stabilizačné kroky smerujúce k tomu, aby sa táto situácia o niekoľko rokov neopakovala, čiže nielen finančné zdroje, ale aj zabezpečenie kvalitných pracovných podmienok.

Verejnosť pomerne dlho sledovala, ako a či vôbec sa LOZ a vláda dohodnú. Dnes sa už nemocníc „bez lekárov“ nemusíme obávať. Čo však získal pacient?  
Samotné Lekárske odborové združenie, a aj viacerí poskytovatelia garantovali, že zlepšením finančných podmienok budú lekári motivovaní k tomu, aby vedeli skrátiť čakacie doby. Napríklad tým, že pacienti budú pozývaní na operácie aktívnejšie ako doteraz. V čom ale úprimne vidím problém, je nedostatok sesterského personálu a nedostatok inštrumentárok. Tu uvidíme konkrétne kroky už o niekoľko mesiacov tým, že nastavíme Národnú stratégiu riadenia a stabilizácie ľudských zdrojov.

V septembri sa so zdravotníkmi VÚSCH rozprával minister Lengvarský, dnes vy. V akej súvislosti?
Prišla som prebrať s vašimi kolegami a riaditeľom nastavenie DRG systému v špecializovaných nemocniciach, akou je aj Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb. Momentálne som tu primárne kvôli zavádzaniu DRG. Zároveň som však využila príležitosť, aby som navštívila kolegyne, najmä sestry na jednotlivých pracoviskách.

Boli ste na viacerých oddeleniach, aký máte dojem?
V porovnaní s fakultnými nemocnicami, kde je cítiť väčší nedostatok personálu, som nadobudla pocit, že je tu personál spokojnejší. Je to zrejme spôsobené aj lepším mzdovým ohodnotením v porovnaní s inými pracoviskami či kvalitnejším pracovným prostredím.

Hovorili ste najmä so sestrami a hlavne o ošetrovateľskej dokumentácii. Môžeme v tomto smere očakávať výrazné zmeny?
Je to jedna z vecí, na ktorej pracujeme. Uvedomujeme si, že sme sa dostali do obdobia, keď sestra nemôže tráviť 12-hodinovú zmenu pri písaní dokumentácie a ošetrovateľskom procese. Naším cieľom je dostať sestru k pacientovi. Preto pracujeme na projekte elektronizácie ošetrovateľskej dokumentácie. Sestry budú zaznamenávať jednotlivé výkony, ale aj celý ošetrovateľský proces, priamo do tabletov. Čakajú nás mesiace, v ktorých sa bude tento projekt zavádzať do jednotlivých nemocníc. Verím, že k 1. januáru 2024 to už bude bežná prax vo všetkých nemocniciach.

V úvode sme hovorili najmä o aktuálnom stave v zdravotníctve, o stabilizácii systému. Aké sú však výhľady do budúcnosti?  
Náš čas vo vedení ministerstva je časovo obmedzený, v optimálnom prípade od volieb do volieb, čo sú 4 roky. Uvedomujem si, že politicky sa nám skracuje čas. V čom však vidím naozaj veľkú víziu, je vypracovanie národnej stratégie, ktorej sa budú môcť držať aj ostatné vlády, ktoré prídu po nás. Nebudú musieť začínať „od podlahy“, ale budú mať strategický dokument, na základe ktorého budú môcť pokračovať v práci. Pre mňa a, myslím si, že aj pre celé ministerstvo, je dôležité, aby bola v tomto procese zachovaná kontinuita.

Rozhovor vznikol 8. 12. 2022

Leave a reply