Stabilizačné príspevky pre zdravotníkov nebudú podliehať zdravotným a sociálnym odvodom

Stabilizačné príspevky pre zdravotníckych pracovníkov (okrem lekárov) v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a záchrannej zdravotnej služby budú oslobodené od zdravotných a sociálnych odvodov. Vyplýva to zo schváleného pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o zdravotných poisťovniach. Príspevok vo výške 5000 eur tak bude podliehať len zdaneniu.

„Som rád, že poslanci Národnej rady SR odhlasovali legislatívnu úpravu, vďaka ktorej  zdravotnícki pracovníci dostanú viac peňazí ako v prípade, ak by táto úprava neprešla v parlamente. Tento príspevok je jedným z krokov, ktorý nám pomôže v úsilí o stabilizáciu zdravotníckeho personálu. Takto aspoň čiastočne chceme vyjadriť poďakovanie zdravotníckym pracovníkom za ich nasadenie a obetavú prácu pre pacientov,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Vláda odobrila finančné prostriedky určené na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulancií záchrannej zdravotnej služby prostredníctvom stabilizačného príspevku – príspevok pre 25 zdravotníckych povolaní, s výnimkou lekárov.

Ministerstvo  pripravilo návrh dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku, ktorý prechádzal viacerými zmenami aj s ohľadom na skutočnosti, ktoré vyplynuli pri príprave tohto materiálu. V dohode je zohľadnená výška vyčleneného stabilizačného príspevku v sume 5 000 eur, ktorá je v dôsledku súčasnej právnej úpravy definovaná ako celková cena práce (hrubá mzda s odvodmi zamestnávateľa). Cieľom rezortov zdravotníctva a financií je aj napriek náročnej situácii zabezpečiť zdravotníkom financie ešte v roku 2022 a preto do 31. 12. 2022 bude vyplatený preddavok vo výške 2 500 €, ktorý bude pripísaný na účet zamestnanca a ten ním môže disponovať v plnom rozsahu.

Keďže parlament schválil pozmeňujúci návrh, z celkovej sumy bude zrazený len preddavok na daň a zvyšná suma bude vyplatená v mzde za mesiac december 2022 v januárovom (2023) výplatnom termíne (odhadom ešte cca 1 500 eur).

Zdroj: Tlačová správa Ministerstva zdravotníctva SR

Leave a reply