VÚSCH patrí medzi TOP 5 najlepších špecializovaných nemocníc

V prieskume zdravotnej poisťovne Dôvera za rok 2022 sa Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., zaradil medzi TOP 5 najlepších špecializovaných nemocníc. Zároveň je jedinou špecializovanou nemocnicou na východnom Slovensku, ktorá sa dostala medzi prvých päť umiestnených.

Budovanie propacientskeho prístupu, rozširovanie spektra zákrokov a intenzívna práca na zlepšení manažmentu pacienta, napríklad aj v rámci ambulantných vyšetrení, sa prejavili aj na záverečnom hodnotení poistencov, ktoré v posledných rokoch stále stúpa. Kým v roku 2020 obsadil VÚSCH, a.s., v prieskume zdravotnej poisťovne Dôvera 15. priečku, v roku 2021 bol kardioústav 10. v poradí. Posledný prieskum, realizovaný v roku 2022, posunul VÚSCH, a.s., medzi silnú konkurenciu TOP 5 najlepších špecializovaných nemocníc.

„Je to výsledok spoločného úsilia – vedenia ústavu a všetkých zamestnancov, ktorí sa deň čo deň snažia zabezpečiť pacientom tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Zároveň nás to motivuje pokračovať na viacerých projektoch, ktoré už v blízkej dobe prinesú ďalšie zlepšenia a ešte kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ konštatuje generálny riaditeľ VÚSCH, a.s., MUDr. Štefan Lukačín, PhD.
Vedenie nepopiera, že VÚSCH, a.s., by radi videli na čele rebríčka spokojnosti pacientov: „Je nepochybné, že máme ambície, ale najmä schopnosti a možnosti pokračovať v nastolenom trende a v roku 2023 dosiahnuť to najvyššie umiestnenie. Pevne veríme, že sa nám to spoločnými silami podarí,“ uzatvára medicínsky riaditeľ VÚSCH, a.s., pre nechirurgické odbory doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD, FESC.

Kompletné výsledky: https://www.dovera.sk/hodnotenie/2022/celkove-hodnotenie

Leave a reply