VÚSCH, a.s., navštívila prezidentka Zuzana Čaputová

Prezidentku Zuzanu Čaputovú privítal generálny riaditeľ VÚSCH, a.s., MUDr. Štefan Lukačín, PhD.

V čase, keď si Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., pripomína okrúhle výročie svojho založenia, navštívila špičkovú nemocnicu zameranú na liečbu kardiovaskulárnych ochorení prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

 

 

Rokovanie s vedením VÚSCH, a.s.

Hlava štátu rokovala s vedením kardioústavu, navštívila kľúčové oddelenia nemocnice (Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny, Jednotku intervenčnej kardiológie) a pozrela si moderný systém určený pre výučbu študentov, ktorý umožňuje priamy prenos obrazu z jednotlivých operačných sál VÚSCH, a.s., ale aj vzájomnú komunikáciu operatéra s prednášajúcim či so študentmi.

 

 

Predstavenie možností priameho prenosu obrazu a zvuku z operačných sál VÚSCH, a.s.

„Veľmi si vážime, že si pani prezidentka našla priestor na návštevu nášho kardioústavu. V aktuálnom roku si pripomíname 20. výročie, o to viac je pre nás vzácne, že Kancelária prezidenta Slovenskej republiky si všíma aj našu prácu. Pani prezidentke sme ukázali viacero technických noviniek, ktoré skvalitnia zdravotnú starostlivosť, hovorili sme však aj o možnostiach prevencie, keďže približne polovica úmrtí na Slovensku je zapríčinená ochorením kardiovaskulárneho systému,“ konštatuje generálny riaditeľ VÚSCH, a.s., MUDr. Štefan Lukačín, PhD.

 

 

„Navštívila som viaceré pracoviská a musím povedať, že to na mňa urobilo naozaj veľmi silný dojem. Dokonca som mohla v priamom prenose sledovať aj operáciu srdca, pretože tento ústav má technológiu, ktorá umožňuje študentom sledovať viaceré operačné výkony priamo online, keď sa dejú, a môžu o tom hovoriť aj s lekármi, ktorí ten zákrok vykonávajú,“ uviedla prezidentka Zuzana Čaputová po návšteve VÚSCH, a.s.

 

 

 

Rozhovor s primárkou Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Jankou Beňovou.

Jedným z bodov rokovania bol aj projekt rozšírenia VÚSCH, a.s. „Veľa úsilia venujeme tomu, aby sa v najbližších rokoch kardioústav rozšíril o nové budovy, v ktorých ponúkneme pacientom ďalšie moderné vyšetrovacie a liečebné metódy. Študentom LF UPJŠ, ktorí už dnes pôsobia na jednotlivých klinikách, poskytnú rozšírené priestory nové možnosti štúdia zamerané napríklad aj na virtuálnu medicínu,“ uzatvára medicínsky riaditeľ VÚSCH, a.s., doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC.

 

Dar prezidentke – sklenené srdce

Leave a reply