VÚSCH, a.s., medzi najlepšími aj v prieskume Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., (VÚSCH, a.s.) obsadil v aktuálnom hodnotení spokojnosti pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VŠZP) popredné priečky ako v rámci kategórie špecializovaných srdcovo-cievnych ústavov, tak aj naprieč všetkými hodnotenými nemocnicami.

„Najvyššie priečky medzi špecializovanými ústavmi srdcovo-cievnych chorôb obsadili Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice,“ vyplýva z hodnotenia najväčšej zdravotnej poisťovne na Slovensku.

Ide tak už o druhý prieskum spokojnosti pacientov, v ktorom VÚSCH, a.s., obsadil popredné miesta rebríčka. V marci to bolo hodnotenie zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá zaradila Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., medzi top 5 špecializovaných nemocníc na Slovensku.

„Poistenci VŠZP hodnotili 6 typov ústavných zdravotníckych zariadení. Tento rok si zdravotnícke zariadenia v hodnotení mierne polepšili. Zatiaľ čo v roku 2021 dosiahli priemernú známku 1,56, v roku 2022 získali priemernú známku 1,54. Najlepšie hodnotenia získali špecializované ústavy srdcovo-cievnych chorôb s priemernou známkou 1,24,“uvádza na svojom webe Všeobecná zdravotná poisťovňa.

 „Veľmi nás teší, že aj v ďalšom z prieskumov zdravotných poisťovní VÚSCH, a.s., obsadil popredné priečky a že pacienti hodnotia u nás poskytovanú zdravotnú starostlivosť vysokými známkami. Je to dôkazom toho, že kroky, ktoré robí vedenie kardioústavu a práca všetkých zamestnancov sú propacientsky orientované a pacientmi reálne vnímané,“ konštatuje generálny riaditeľ VÚSCH, a.s., MUDr. Štefan Lukačín, PhD.

VÚSCH, a.s., v aktuálnom roku pripravuje ďalšie projekty a inovácie, ktoré prinesú zlepšenia v manažmente pacienta a zároveň odbremenia zdravotnícky personál od nadmernej administratívy. Intenzívne prebieha aj príprava rozšírenia kardioústavu.

Leave a reply