Východoslovenský kardiologický deň opäť poukázal na dôležitosť heart tímov

Miniinvazívny prístup pri chirurgických operáciách, liečba arytmií najmodernejšou technológiou a detailné meranie cirkulácie krvi v tých najmenších cievach srdca. Aj to boli témy aktuálneho ročníka stretnutia kardiológov vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH). Na východoslovenskom kardiologickom dni sa zišlo viac ako 150 lekárov.

„Pri liečbe pacientov s komplexnými kardiovaskulárnymi ochoreniami hrá kľúčovú úlohu takzvaný heart tím. V širšom a najlepšom zmysle ho tvoria všetci lekári starajúci sa o pacienta – od ošetrujúceho lekára až po intervenčného kardiológa a kardiochirurga. A práve ich vzájomnú spoluprácu sa snažíme každoročne sledovať a zdokonaľovať,“ približuje odborný garant podujatia a primár Kardiologického oddelenia I. kardiologickej kliniky VÚSCH MUDr. Miroslav Gbúr.

 

MUDr. Miroslav Gbúr

Odborníkov v oblasti liečby kardiovaskulárnych ochorení špecialisti kardioústavu pravidelne informujú o naj-novších poznatkoch a špičkových technológiách. Neraz je to práve VÚSCH, ktorý disponuje najmodernejším prístrojovým vybavením medzi prvými.

„Špičková medicína si vyžaduje moderné prístupy, inovatívne technológie a neustály pokrok. Aj preto sme v poslednom období zriadili tri nové pracoviská – Oddelenie intervenčnej kardiológie, Oddelenie miniinvazívnej kardiochirurgie a Centrum preventívnej a športovej kardiológie. Umožní im to ešte detailnejšie sa zamerať na danú oblasť a ponúknuť tak pacientovi špičkovú zdravotnú starostlivosť,“ dopĺňa kardiochirurg a generálny riaditeľ VÚSCH MUDr. Štefan Lukačín.

 

MUDr. Štefan Lukačín, PhD. – generálny riaditeľ VÚSCH, a.s.

Východoslovenský kardiologický deň je tradičné podujatie, ktoré organizuje VÚSCH každoročne pre všetkých kardiológov a vybraných internistov z celého regiónu východného Slovenska. Tí sú dôležitou súčasťou celého liečebného procesu, preto sa VÚSCH snaží pravidelne skvalitňovať spoluprácu napríklad aj digitalizáciou manažmentu pacienta – zavedením online žiadaniek na vyšetrenie, vyvolávacieho systému, SMS notifikácií či zriadením call centra.

 

Leave a reply