VÚSCH zaviedol ďalšiu inováciu – Hospitality systém. Pozrieť si ho prišla aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková

Na všetkých pacientskych izbách Východoslovenského ústavu srdcových chorôb spustili do prevádzky interaktívny multimediálny TV systém. Moderná technológia nielen spríjemní hospitalizáciu vďaka sledovaniu TV programov, rozhlasového vysielania, pohľadov na prírodu či TV archívu, ale počas prípravy na zákrok pacienti prostredníctvom edukatívnych videí porozumejú samotnému zákroku a získajú odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s výkonom. Takýto pokročilý systém je nasadený vo VÚSCH prvýkrát v Slovenskej republike a pravdepodobne aj na svete. K jeho finálnej podobe prispeli návrhmi priamo špecialisti ústavu. Systém si počas svojej návštevy pozrela aj ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Dolinková.

„Podobne ako v kvalitných päťhviezdičkových hoteloch privíta obrazovka nášho pacienta vlastným menom. Zároveň pacientovi dávame možnosť zistiť viac o priebehu operácie a prispieť tak k jeho psychickej pohode, ktorá, ako vieme, vie významne ovplyvniť priebeh liečby,“ vysvetľuje generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Východoslovenského ústavu srdcových chorôb MUDr. Štefan Lukačín, PhD., MHA. „Je to jedna zo súčastí širšieho úsilia pri nasadení vyspelých technológií na naše pracoviská, medzi ktoré patria: vyvolávací systém, call centrum, upozornenie pacienta prostredníctvom SMS či elektronické objednávanie pacientov na vyšetrenia špecialistom v regióne,“ dopĺňa Lukačín.

 

Zľava: Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VÚSCH MUDr. Štefan Lukačín, PhD., MHA, ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Dolinková, generálny riaditeľ ANTIK Telekom Igor Kolla

„Spolupráca pri implementácii nášho riešenia Hospitality TV do prostredia vysokošpecializovaného pracoviska akým je VÚSCH nám priniesla množstvo podnetov. Tešíme sa, že odborné posúdenie špecialistami ústavu nám umožnilo dodať pre pacientov ešte lepší systém,“ dodáva Attila Pósa, výkonný riaditeľ ANTIK Telecom. Interaktívny TV produkt pre tzv. hospitality prostredie nasadzuje spoločnosť už viac ako 10 rokov na trhoch do hotelov najvyššieho štandardu po celom svete od Strednej Ameriky, Európu, Blízky Východ až po juhovýchodnú Áziu.

 

Pacient sa môže prostredníctvom hospitality systému dozvedieť viac o samotnom ústave, ale najmä o zákrokoch, ktoré VÚSCH vykonáva.

V rámci spustenia nového prvku komfortu boli vybavené všetky pacientske izby novými TV obrazovkami a set-top boxami vo veľmi vysokom rozlíšení 4K a VÚSCH pre riadenie interaktívnych funkcií využíva diaľkový prístup bez nutnosti navštíviť izbu. Pacienti na izbách môžu pomocou diaľkového ovládača ovládať všetky funkcie akými sú sledovanie TV programov, rozhlasových programov, kamier elektronického programového sprievodcu, edukačný obsah o invazívnych operačných výkonoch a ďalšie informácie o pracoviskách ústavu podľa vlastného výberu.

Leave a reply