VÚSCH získal prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., uzatvoril dňa 11. 09. 2023 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti, komponentu 11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť, a to v rámci priameho vyzvania 11I03-21-P27 Zvýšenie počtu zákrokov na liečbu fibrilácie predsiení pre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb.

Cieľom projektu je vybaviť Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., navigačným systémom pre liečbu fibrilácie predsiení s cieľom skrátenia priemerného času operačného zákroku o minimálne 30% v porovnaní s predinvestičným východiskom a zvýšenia počtu vykonaných operácií o 20%.

Oprávnená suma na realizáciu aktivít projektu je 1 698 000 EUR bez DPH a projekt bude realizovaný do júla 2024.

Leave a reply