Úspešné zákroky u profesionálnych športovcov

Od roku 2022 je vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s., v Košiciach otvorené Centrum preventívnej a športovej kardiológie. Na jeho čele je primár centra a zároveň medicínsky riaditeľ pre nechirurgické odbory VÚSCH doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD. FESC, MHA, podľa ktorého je kľúčové, že v dnešnej dobe už dokážeme odhaliť skrytú srdcovú patológiu.

Prečo vo VÚSCH vzniklo Centrum preventívnej a športovej kardiológie?

Každú chvíľu sa v médiách dozvedáme správy o náhlom kolapse, niekedy dokonca o smrti športovcov priamo na ihrisku. Moderná medicína ukázala, že za týmito stavmi je najčastejšie kardiovaskulárna príčina. Tak vznikol ten nápad, aby sme športovcom poskytli komplexné, hĺbkové kardiologické vyšetrenie, ktoré s maximálnou pravdepodobnosťou odhalí skrytú srdcovú patológiu. V mnohých prípadoch vieme následne urobiť aj zákrok, ktorý umožní športovcovi vrátiť sa do normálneho tréningového procesu.

Nie je to tak, že športovci majú povinné preventívne telovýchovné prehliadky, ktoré dokážu ochorenie srdca odhaliť?

Základné telovýchovné prehliadky u nás vykonávame taktiež. Slovenská legislatíva vyžaduje takúto každoročnú prehliadku len u vrcholových a talentovaných športovcov. Príslušná Smernica ministerstva zároveň definuje, čo má takáto telovýchovná prehliadka, ktorú môže vykonať iba atestovaný telovýchovný lekár, obsahovať. Je potrebné povedať, že kvôli technickým a odborovým limitáciám základné telovýchovné prehliadky sú zamerané relatívne všeobecne a nedokážu odhaliť hlbšiu srdcovú patológiu. V skutočnosti cez základnú telovýchovnú prehliadku môže hladko prejsť aj športovec s nepoznaným významným ochorením srdca.

 

Centrum preventívnej a športovej kardiológie vyšetrilo aj hráčov univerzitného hokejového tímu University Spartacus.

Ako je to celé zorganizované? Prepláca tieto preventívne vyšetrenia zdravotná poisťovňa? Ako sa môžu na takéto vyšetrenie ľudia prihlásiť? Je to skutočne určené iba pre športovcov?

Ide o preventívne vyšetrenia, ktoré zdravotná poisťovňa neprepláca. V našom ústave si môžu pacienti objednať komplexné kardiologické vyšetrenie, ktoré je na vysokej medzinárodnej úrovni vykonávané skúsenými atestovanými kardiológmi. Niekedy si tieto vyšetrenia pre svojich kľúčových zamestnancov objednávajú aj firmy. Vyšetrenie obsahuje celú škálu rôznych vyšetrení, a preto je potrebné absolvovať rozšírenú prevenciu, ktorá obsahuje ešte niektoré dodatočné vyšetrenia. Tréningový proces u vrcholových športovcov ide často až za hranicu zdravotnej vhodnosti. Takúto záťaž niekedy vykonávajú aj nešportovci, a preto naše centrum v prípade záujmu vykonáva tieto preventívne prehliadky aj u nešportovcov alebo amatérskych športovcov.

Aké sú vaše doterajšie skúsenosti?

Veľmi pozitívne. Komplexné kardiologické vyšetrenia u nás absolvovali aj niektorí hokejisti z NHL, ktorí sa netajili tým, že vyšetrenie bolo plne porovnateľné s tým, čo zažili v USA. U niekoľkých športovcov sme už odhalili závažné ochorenia srdca. Nedávno museli dvaja športovci absolvovať špeciálny katétrový zákrok, ktorým sa podarilo eliminovať srdcové arytmie znižujúce ich výkonnosť. V prípade 24-ročného profesionálneho hokejistu dokonca išlo o život ohrozujúcu arytmiu. Po krátkej hospitalizácii a úspešnom katétrovom zákroku sa teraz môže vrátiť do normálneho tréningového procesu. Toto však nie je vždy možné.

Text: Zdravotnícke noviny

Leave a reply