VÚSCH spúšťa liečbu fibrilácie predsiení najnovšou technológiou

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb zaviedol najnovšiu technológiu na liečbu fibrilácie predsiení, ktorá je rýchlejšia a presnejšia. Podľa generálneho riaditeľa VÚSCH MUDr. Štefana Lukačína, PhD. lekárom táto metóda umožní urobiť väčší počet výkonov za kratší čas a šetrnejším spôsobom pre pacienta. Primárka Arytmologického oddelenia VÚSCH MUDr. Adriana Sudzinová, PhD. dôkladne pozná všetky doposiaľ používané spôsoby liečby tohto ochorenia a potvrdzuje, že najnovšia – použitie pulzného poľa ­– čoskoro preberie dominantnú pozíciu.

Nová technológia, teda prístroj, ktorý dostali všetky tri slovenské kardioústavy od ministerstva zdravotníctva v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, má liečiť fibriláciu predsiení. Ako sa toto ochorenie prejavuje a následne lieči?

Fibrilácia predsiení vzniká v pľúcnych žilách, vnútri, a keď vznikne, šíri sa ďalej na predsieň a srdce začne pracovať chaoticky, nepravidelne, rýchlo, tep vystúpi na 150-160 úderov, pacientovi je zle, ťažko sa mu dýcha, je mu na odpadnutie. Niekedy tento stav skončí sám, ale niekedy môže trvať aj niekoľko dní a pacient následne vyhľadá lekársku pomoc. My takúto arytmiu ukončíme buď jednorazovým elektrickým výbojom, alebo liekmi. Ale keďže fibrilácia má v pľúcnych žilách svoj zdroj stále, vráti sa. Je to len otázka času. Opakovane sa pacientom stáva, že majú záchvaty tejto fibrilácie a keď to trvá mesiace, roky, prejde to do trvalej formy. Potom už má pacient trvale fibriláciu a nemá prirodzený sínusový rytmus.

 

Prístroj na liečbu fibrilácií pulzným poľom

Doteraz ste na liečbu fibrilácie predsiení používali dve metódy – prvá je založená na zmrazení tkaniva – kryoablácia a druhá na tepelnom princípe, tzv. rádiofrekvenčná ablácia. Aké výhody má najnovšia technológia postavená na elektrických výbojoch?

Táto nová metóda umožní urobiť väčší počet výkonov za kratšiu dobu a šetrnejším spôsobom pre pacienta. Je to prístroj, pri ktorom sa aplikuje tzv. pulzné pole. Sú to elektrické výboje s vysokým napätím okolo 2000 V v krátkej sérii okolo dvoch sekúnd. Aplikujú sa vnútri srdca do pľúcnych žíl a takto tie pľúcne žily vieme izolovať. Zákrok sa robí v celkovej anestézii. Pacient nie je pri vedomí, to znamená, že ho to nebolí, nepamätá si to a keď sa zobudí, nemá žiadne ťažkosti. Jeden výkon trvá asi hodinu. Predtým sme to robili buď mrazením, alebo rádiofrekvenčne a tieto výkony trvali dlhšie, približne dve hodiny mrazením a niekedy aj tri hodiny rádiofrekvenčne.

 

Primárka arytmologického oddelenia VÚSCH MUDr. Adriana Sudzinová, PhD.

Predpokladám, že nová technológia neznamená len časovú úsporu, ale prinesie aj ďalšie výhody, a to aj na strane lekára.

Pre pacienta je význam hlavne v tom, že táto metóda je šetrnejšia voči okolitým štruktúram, nedochádza k poškodeniu iných tkanív mimo srdca. Tento typ energie – pulzné pole – spôsobuje elektroporáciu, teda mikroskopické póry v bunkových membránach srdcových buniek. Následkom toho srdcové bunky podliehajú odumretiu a namiesto nich sa vytvorí elektricky nevodivé tkanivo. Táto energia je selektívna len pre srdcové bunky, nepoškodzuje napríklad pažerák alebo bráničný nerv, ktoré sú v blízkosti srdca. Pri starších typoch energie, ako je mrazenie alebo rádiofrekvenčná energia, sa často stalo, že vznikla komplikácia – poškodenie pažeráka alebo poškodenie bráničného nervu. Ďalšia komplikácia mohla nastať pri rádiofrekvenčnej metóde – zúženie pľúcnej žily. Pulzné pole odstraňuje tieto nedostatky, čiže nepoškodzuje okolité tkanivá, oveľa rýchlejšie dosiahneme izoláciu pľúcnych žíl, pacient je kratší čas na sále a tým najväčším prínosom úspory času je, že urobíme túto liečbu dostupnou pre väčší počet pacientov.

Ako dlho sa aktuálne čaká na tento zákrok?

Na Slovensku sa na tento zákrok čaká dlho – v našom ústave je to dvanásť mesiacov, v iných ústavoch sa to môže pohybovať aj v rozmedzí jeden a pol až dva a pol roka. Určite je potrebné skrátiť tento čas. Pacient by na takýto zákrok nemal čakať dlhšie ako šesť mesiacov. Pretože čím dlhšie pacient čaká na zákrok, tým je aj to ochorenie v pokročilejšom štádiu. Pacient tak prichádza neskôr a my mu už nedokážeme v takej miere pomôcť, ako keby to bolo v tom úvodnom štádiu. Pacientov, ktorí majú fibriláciu predsiení, je veľmi veľa. Je to najčastejšia arytmia v dospelej populácii vôbec. V súčasnosti tvorí asi 35% našich výkonov, ale do budúcna to bude viac ako polovica výkonov.

Hovorili sme o efektívnejšej a najmä rýchlejšej liečbe vďaka tejto novej technológii. To v preklade znamená, že stihnete vyliečiť viac pacientov. Ako sa to však reálne pretaví do čakacích listín?

V rámci tohoto projektu, ktorý nám zabezpečil prístroj s technológiou pulzného poľa, sme sa zaviazali, že zvýšime počet výkonov o 20 % a takisto skrátime čas trvania výkonu o 30%.

Výhody tejto metódy ste si overili aj počas toho, ako bol tento prístroj kardioústavu zapožičaný na niekoľko dní. Výkon podstúpilo prvých šesť pacientov. Čo bude s ostatnými metódami? Budú sa ešte používať?

Staré metódy postupne pôjdu do úzadia, napríklad kryoablácia sa s najväčším predpokladom bude používať menej, avšak rádiofrekvenčná metóda nie, pretože nám umožňuje robiť tie časti srdca, kde sa to pulzným poľom nedá. Vo vývoji sú ďalšie systémy, ktoré používajú pulzné polia, ale to je budúcnosť.

 

MUDr. Miloš Šimurda, PhD. a MUDr. Adriana Sudzinová, PhD. pri práci s technológiou pulzného poľa.

Nová metóda môže u pacientov vzbudzovať neistotu, je to vôbec na mieste?

Výrobca deklaruje, že vo svete bolo zrealizovaných týmto prístrojom viac ako 40 000 pacientov. Sú už publikované štúdie, ktoré sledovali pacientov po zákroku a výsledky sú viac ako sľubné. Dlhodobá úspešnosť sa pohybuje na úrovni 85% a krátkodobá, teda akútna, je 100%. U časti pacientov po čase dôjde k obnoveniu vodivosti v pľúcnych žilách, čiže dlhodobá úspešnosť, to znamená po 12-tich mesiacoch, je 85%, čo je veľmi dobré číslo. Pri ostatných metódach sa pohybujeme v rozmedzí 60 až 70%. Jediná nevýhoda je celková anestézia, ale aj to sa dá postupne zredukovať na hlbokú analgosedáciu. Výboje vyvolávajú dráždenie kostrového svalstva, a tak vznikajú mierne zášklby. V celkovej anestézii dostane pacient myorelaxans. To je látka, ktorá uvoľní svalstvo celého tela, vrátane dýchacieho svalstva, takže pacient musí byť zaintubovaný a namiesto neho dýcha prístroj.

Pacientov, ktorí absolvovali liečbu fibrilácie predsiení alebo na ňu čakajú, je pomerne veľa. Dá sa vyhnúť tomuto ochoreniu, resp. čo ho spôsobuje?

Môže byť podmienené geneticky, ale u väčšiny ľudí je rizikový faktor vek. To je najsilnejší rizikový faktor. Najčastejšie je to po 60-tom, resp. po 70-tom roku života. Ďalej je to hypertenzia, cukrovka, obezita, chlopňová chyba. Sú ľudia, ktorí o tom nevedia. Nepociťujú žiadne ťažkosti. Ani by sme takúto odhalenú arytmiu bez príznakov neliečili, no prišlo sa na to, že keď sa táto fibrilácia nelieči, pacienti majú päťnásobne väčšie riziko cievnej mozgovej príhody. Čiže prvá manifestácia môže byť aj porážka. Keď má niekto 40 alebo 50 rokov a dostane porážku, ostane ochrnutý, je to fatálna vec. Je poznačený do konca života. A dá sa tomu predísť. Každá fibrilácia sa teda bude liečiť, pacient dostane lieky na riedenie krvi, aby nedostal príhodu, aby nezlyhalo srdce.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., uzatvoril dňa 11. 09. 2023 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti, komponentu 11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť, a to v rámci priameho vyzvania 11I03-21-P27 Zvýšenie počtu zákrokov na liečbu fibrilácie predsiení pre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb.

Cieľom projektu je vybaviť Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., navigačným systémom pre liečbu fibrilácie predsiení s cieľom skrátenia priemerného času operačného zákroku o minimálne 30% v porovnaní s predinvestičným východiskom a zvýšenia počtu vykonaných operácií o 20%.

Oprávnená suma na realizáciu aktivít projektu je 1 698 000 EUR bez DPH a projekt bude realizovaný do júla 2024.

Leave a reply