Nový röntgen vo VÚSCH skráti dobu vyšetrenia o tretinu

Medzi špičkovú medicínsku techniku používanú vo VÚSCH už patrí aj nový RTG prístroj. Po najmodernejších 3D ultrazvukových zariadeniach na zobrazovanie srdca s využitím umelej inteligencie ide o ďalšiu investíciu ústavu do najnovších zobrazovacích technológií. Výhodou nového röntgenu je nižšie zaťaženie pacienta žiarením a skrátenie času vyšetrenia o jednu tretinu.

Po nutných prestavbách a následnej inštalácii má Oddelenie rádiológie VÚSCH k dispozícii moderné röntgenové zariadenie určené najmä na snímkovanie hrudníka. Vyššia variabilita prístroja, moderné nastavovacie prvky a ergonomické ovládanie uľahčia prácu personálu pri vyšetrovaní pacientov.

 

Mnohé funkcie dokáže obsluha RTG prístroja nastaviť jednoducho na dotykovej obrazovke

„Pre VÚSCH je kľúčové pracovať s tou najmodernejšou zobrazovacou technikou, pretože čím skôr odhalíme akékoľvek patologické zmeny na srdci či cievach, čím kvalitnejšie bude ich zobrazenie, tým skôr dokážeme pacientovi pomôcť adekvátnou liečbou,“ približuje význam investície generálny riaditeľ VÚSCH MUDr. Štefan Lukačín, PhD., MHA.

„Ďalšou výhodou nového röntgenu je jeho schopnosť snímkovať pacienta v rôznych polohách a jednoduché ovládanie. Dokážeme rýchlejšie a presnejšie nastaviť projekcie, pacienta môžeme snímkovať v rôznych uhloch a v nevyhnutných prípadoch ho nemusíme ani preložiť z postele, keďže snímač je ľahký a mobilný,“ dopĺňa primárka Oddelenia rádiológie MUDr. Claudia Gibarti.

 

Odnímateľný snímač umožňuje jednoduchšie snímkovanie pacientov priamo na posteli.

Plne digitálny röntgenový prístroj vďaka moderným možnostiam ovládania a príprave pacienta na snímkovanie pomocou zabudovanej kamery skráti celkovú dobu vyšetrenia o jednu tretinu. Samozrejmosťou je aj nastaviteľná úroveň žiarenia, ktorá tak v čo najmenšej možnej miere zaťažuje pacienta.

Pozrite si reportáž o novom röntgenovom prístroji: https://youtu.be/XrX2bc2IrvA

Leave a reply