• 21.03.2022

  PRVÁ POMOC Z VÚSCHU UŽ DORAZILA DO CHARKOVA

  Minulý týždeň dorazila do ukrajinského Charkova naša humanitárna pomoc. Miestnej nemocnici sme doručili špeciálny zdravotnícky materiál v hodnote cca 7 500. – EUR. Pomáhať môžete aj Vy. Zriadili sme transparentný účet ” VÚSCH na pomoc Ukrajine “. Číslo účtu: SK60 0900 0000 0051 8804 1498   Za Vaše príspevky určené na humanitárne účely Vám veľmi pekne ďakujeme.

  • 02.03.2022

  VÚSCH NA POMOC UKRAJINE

  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

  zriadili sme transparentný účet ” VÚSCH na pomoc Ukrajine “.
  Ako prejav našej solidarity voči tým, ktorí trpia vojnou na Ukrajine, sa naša spoločnosť VÚSCH a. s. rozhodla zriadiť transparentný účet, z ktorého všetky prostriedky budú určené na okamžitý nákup materiálnej pomoci ľudu Ukrajiny.

  • 02.03.2022

  AJ U NÁS PRACUJÚ UKRAJINSKÍ LEKÁRI

  Príbeh jednej z nich – lekárky Aliny prináša dnešný Nový čas. Viac sa dočítate tu: https://www.cas.sk/clanok/2650223/ukrajinska-lekarka-alina-zachranuje-v-kosiciach-blizkych-mama-je-u-mna-otec-ratuje-ranenych-doma/

  • 15.02.2022

  NAŠI ODBORNÍCI V MÉDIÁCH

  V pondelok, 14. 2. 2022 (sviatok sv. Valentína) bol hosťom relácie „Pohotovosť“ Rádia Regina Východ doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC – riaditeľ Sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory a podpredseda predstavenstva VÚSCH, a.s. Reláciu si môžete vypočuť z archívu: https://lnk.sk/zn16

  • 08.02.2022

  Čo robiť pri nákaze variantom Omikron?

  • 07.02.2022

  STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV S INFARKTOM POČAS DRUHEJ VLNY OSTALA NA ŠPIČKOVEJ ÚROVNI

  Prieskum manažmentu pacientov s infarktom myokardu organizuje na Slovensku od roku 2007 Slovenská kardiologická spoločnosť. V roku 2021 bola uzavretá analýza manažmentu pacientov s akútnym infarktom myokardu (STEMI), konkrétne z obdobia október až november 2020, teda z obdobia vrcholiacej druhej vlny pandémie COVID-19. Do prieskumu sa zapojilo 36 slovenských nemocníc a všetkých 7 slovenských kardiocentier. Napriek mnohým komentárom o krízovej situácii

  • 20.01.2022

  Moderná triáž vo VÚSCH, a.s.

  VÚSCH, a.s. zavádza ako jedno z prvých zdravotníckych zariadení na Slovensku absolútnu novinku pri triáži pacientov a zamestnancov – stojanové skenery. Tie dokážu zosnímať tvár, upozorniť osobu, aby si správne nasadila rúško, zmerať teplotu a načítať green pass. Po overení QR kódu, systém vytlačí potvrdenie s fotografiou a údajmi. Týmto ústrižkom sa pacient následne preukáže

  • 09.12.2021

  Do 4. ročníka výzvy “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?” sa zapojili aj zamestnanci Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.

  Cieľom výzvy je aj tieto Vianoce potešiť seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri srdci darcov aj obdarovaných. Krabice plné lásky obsahujú niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu a niečo zo srdca. V čase medzi 19. 11. až 2. 12. sa do výzvy zapojili aj naši zamestnanci. PhDr.  Katarína