• 12.11.2021

  VÚSCH, a.s.: COVID pacientov v najkritickejších stavoch zachraňujeme špeciálnym prístrojom. Pomáhame novú techniku aplikovať aj v UNLP Košice.

  Vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. od začiatku pandémie poskytujeme zdravotnú starostlivosť tým najkritickejším covidovým pacientom, ktorí potrebujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. VÚSCH nepatrí medzi tzv. „červené“ nemocnice a izoláciu so špeciálnou starostlivosťou o COVID pacientov zabezpečuje len v prípade akútnych kardiovaskulárnych stavov. K dnešnému dňu sú u nás hospitalizovaní 4 pacienti s ochorením COVID-19, z toho 2 vyžadujú napojenie

  • 09.11.2021

  HOCI BOJUJEME S PANDÉMIOU COVIDU, ŽIVOT IDE ĎALEJ

  Rady lekárov špecialistov Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. sa rozšírili MUDr. Peter ŠTEFANIČ, PhD. a MUDr. Ivan ŽURKOVSKÝ úspešne absolvovali špecializačnú skúšku v špecializačnom odbore cievna chirurgia. Srdečne blahoželáme! Skúška sa uskutočnila v dňoch 3. a 4. novembra 2021 na Klinike cievnej chirurgie. V stredu 3. 11. 2021 prebehla najskôr obhajoba špecializačných prác našich lekárov a vo štvrtok 4. 11.

  • 05.11.2021

  Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb má nového člena predstavenstva

  Jediný akcionár spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., ktorým je Slovenská republika, v zastúpení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vymenoval, v súlade so Stanovami spoločnosti, za člena predstavenstva MUDr. Petra Šafára, so vznikom funkcie dňa 04. 11. 2021, a to maximálne na dobu 6 kalendárnych mesiacov.

  • 28.10.2021

  29. október – Svetový deň cievnej mozgovej príhody

  Pri tejto príležitosti Vám ponúkame rozhovor s primárom oddelenia angiológie MUDr. Martinom Koščom. Čo je cievna mozgová príhoda (CMP)? Náhla cievna mozgová príhoda, označovaná bežne aj ako porážka alebo mŕtvica je závažné ochorenie/stav, ktorý ohrozuje pacienta ťažkou imobilizáciou, ale aj smrťou. Väčšinou odkazuje postihnutého človeka na starostlivosť druhou osobou, pacient prechodne alebo trvale invalidizuje. CMP postihuje

  • 18.10.2021

  Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb spustil prevádzku Krajskej chlopňovej poradne (KCHP) a Krajskej poradne pre vrodené chyby srdca

  Krajská chlopňová poradňa poradne je pacientom k dispozícii počas štvrtkov medzi 10:00-14:00 v ambulancii OFD č. 5, v novej budove (DIA). Objednávky: Tel: 055/789 1480, alebo „priamy poukaz“ cez vusch.sk. Nalačno. Na vyšetrenie je potrebný poukaz od spádových kardiológov alebo interného oddelenia podpísaný primárom, pri potrebe posúdenia chlopňovej chyby pred, alebo po realizovanej operácii. KCHP zabezpečujú naši skúsení

  • 13.10.2021

  Odborný ECHO Workshop – 4.11.2021

  Pozvánka (PDF) Program (PDF)

  • 01.10.2021

  Naše sestry sa pravidelne vzdelávajú

  Posledný septembrový deň sa v posluchárni LF UPJŠ na Triede SNP č. 1 v Košiciach konal odborný regionálny seminár pre sestry, ktorý organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA), jej regionálna pobočka a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. „Popri našej náročnej práci nezabúdame ani na kontinuálne vzdelávanie, ktoré je dôležité. Veľmi rada by som poďakovala  všetkým sestrám,

  • 01.10.2021

  Zdravotná sestra Andrea Gedeonová z VÚSCH, a.s. relaxuje behom a chystá sa aj na tohtoročný Medzinárodný maratón mieru

  Prvý októbrový víkend už tradične patrí svetoznámemu športovému podujatiu, ktorým je  Medzinárodný maratón mieru. Do Košíc v nedeľu 3. 10. 2021 mieria bežci z celého sveta, aby zabehli už 98. ročník tohto známeho podujatia. Absolvovať maratón nie je vôbec jednoduché a príprava naň si vyžaduje veľa seba zapretia i odbehaných kilometrov. Beh je však pre mnohých relax. Aj pre