• 29.11.2022

  Otvorili sme nové Centrum preventívnej a športovej kardiológie

  Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb dnes slávnostne otvoril nové Centrum preventívnej a športovej kardiológie. Tím kardiológov dokáže na tomto pracovisku na základe najmodernejších vyšetrovacích metód, laboratórnych výsledkov a aj s pomocou umelej inteligencie odhaliť s presnosťou blížiacou sa k 100% patologické zmeny či riziká náhlej srdcovej príhody, ale aj ďalších kardiovaskulárnych ochorení v priebehu dvoch dní.   Pacienti s mimoriadnou fyzickou záťažou

  • 11.11.2022

  Už existujúcu spoluprácu ukotvilo podpísané memorandum

  Memorandum, ktoré spoločne podpísali zástupcovia Východoslovenského ústavu srdcových a  cievnych chorôb, a.s. (VÚSCH, a.s.), a Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (UNLP), má priniesť skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, ale najmä lepšiu spoluprácu oboch zdravotníckych zariadení. Upravuje napríklad aj jednotlivé kroky pri riešení krízových situácií. „Prehĺbenie už existujúcej spolupráce medzi našimi zdravotníckymi zariadeniami sa prejaví napríklad pri konziliárnych vyšetreniach,

  • 04.11.2022

  Vo VÚSCH, a.s., pokračujeme v znižovaní energetickej náročnosti

  Vo VÚSCH, a.s., sú už dlhšiu dobu v rámci zvyšovania energetickej efektívnosti zavedené opatrenia, ktoré nielen zvyšujú energetickú efektívnosť a prispievajú k lepšej kvalite životného prostredia, ale súčasne znižujú náklady súvisiace so spotrebou energií. Cieľom ústavu je zníženie energetickej náročnosti zavádzaním energetického manažmentu a implementáciou alternatívnych zdrojov energie pri zachovaní vysokého štandardu poskytovaných služieb a kvality pracovného prostredia. Aby sa

  • 20.10.2022

  Napriek ťažkej situácii v slovenskom zdravotníctve VÚSCH, a.s., napreduje

  Aktuálny ročník tradičného stretnutia kardiológov v špičkovom centre pre srdcové a cievne ochorenia VÚSCH, a.s., zaznamenal mimoriadnu účasť. V kongresovej sále sa tak na prednáškach stretlo dovedna 170 lekárov. Odborný program v jednotlivých sekciách priniesol náhľad do konkrétnych špecializácií a zároveň tak prehĺbil profesionálne vzťahy medzi košickým ústavom a kardiológmi na celom východnom Slovensku. „Špecialisti VÚSCH, a.s., z odborov kardiológia, arytmológia,

  • 08.07.2022

  ZÁKAZ NÁVŠTEV

  V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou COVID-19 platí vo VÚSCH, a.s.  zákaz návštev na všetkých lôžkových pracoviskách. Návštevy sú umožnené kňazom vysluhujúcim sviatosti a príbuzným ku umierajúcim a/alebo kritickým pacientom so súhlasom ošetrujúceho lekára.  Osobné veci pacienta je možné priniesť/odniesť denne v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod. v priestoroch centrálneho príjmu.

  • 09.05.2022

  Záujem medikov o prácu vo VÚSCH výrazne stúpol

  VÚSCH má vysoký kredit nielen u pacientov, ale aj u samotných zdravotníkov a osobitne medzi odborníkmi z radov lekárov. Veľký záujem medikov o prácu v tomto zariadení je toho dôkazom. “Som veľmi rád, že v súčasnosti výrazne stúpol počet uchádzačov o prácu vo VÚSCH. Nedávneho výberového konania sa zúčastnilo až 28 študentov končiacich ročníkov lekárskych fakúlt

  • 06.05.2022

  Nové opatrenia od pondelka 2.5.2022

  Návštevy  Návštevy pacientov sú povolené na všetkých oddeleniach.            Návštevné hodiny: Pondelok – Piatok: 15:00 – 17:00 hod. (cez hlavný vchod) Sobota – Nedeľa (štátny sviatok): 14:00 – 17:00 hod. (cez centrálny príjem) Respirátory  Naďalej trvá povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (HDC) respirátorom FFP2 pre všetky osoby, vo všetkých vnútorných priestoroch VÚSCH. Testovanie  Ruší sa

  • 19.04.2022

  JE TO ZÁZRAK

  Pamätáte si na mladého medika Samuela, ktorý skolaboval na florbalovom zápase? Jeho príbeh má pokračovanie. Nedávno podstúpil úspešný operačný zákrok vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, už je v domácej liečbe a má sa dobre.  „Nepamätám si na ten moment a prakticky ani na ten večer, keď som išiel do haly. Pamätám si ako som odchádzal z izby, ale potom