• SLOVÁ POĎAKOVANIA NÁS VŽDY POTEŠIA

  Z veľkého srdca chcem poďakovať  za starostlivosť, ktorá je na odd. arytmológie, za milé slová sestričiek, sanitárok a celému kolektívu za pomoc, ústretovosť, prístup k pacientovi. Izba č. 10 dňa 7. 10. 2021. Príjem MUDr. MÜLLER, PhD….

  Read more
 • VĎAKYVZDANIE

  Človek môže o niečom tvrdiť, že to skutočne pozná, jedine na základe svojich vlastných prežití. Lebo nič, čo prijíma sprostredkovanie, či už ústnym podaním od niekoho iného, cez masovokomunikačné prostriedky alebo ináč, nemá takú silu,…

  Read more
 • Na slová vďaky nikdy nie je neskoro

  Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aj keď s oneskorením, sa v mene celej rodiny poďakovať. Dňa 09. 12. 2020 po dvoch týždňoch zbytočného utrpenia v spádovej nemocnici, bola naša mama prevezená do VÚSCH. To, že to vôbec prežila (a následne…

  Read more
 • Poďakovanie

  Touto cestou sa chcem zo srdca – už zdravého poďakovať MUDr. Komanovej a celému tímu vo VÚSCH v KE za všetku odvedenú prácu- za starostlivosť a pohodu, ktorá vládla na odd. arytmológie, za každé milé slovo, či úsmev od samotných lekárov,…

  Read more

Photostream