Oznámenie výsledkov VOS „Prenájom obchodných prevádzok – bufet a kaviareň“

Oznámenie výsledkov VOS „Prenájom obchodných prevádzok – bufet a kaviareň“ – Viac info TU

 

Spoločnosť Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice (ďalej len „vyhlasovateľ“) dňa 28.01.2020 na web stránke www.vusch.sk s predkladaním ponúk v termíne do 15.02.2020 vyhlásila Verejnú obchodnú súťaž „Prenájom obchodných prevádzok – bufet a kaviareň“.

Na základe vyhodnotenia jednotlivých predložených ponúk (celkovo 4), týmto oznamujeme, že :

  1. v prípade prenájmu obchodnej prevádzky BUFET sa stala úspešnou ponuka predložená uchádzačom TWO WINGS, s.r.o., Letisko Košice, 041 75 Košice IV, IČO : 36 212 644
  2. v prípade prenájmu obchodnej prevádzky KAVIAREŇ sa stala úspešnou ponuka predložená uchádzačom Pred a Po, s.r.o., Obrody 25, 040 11 Košice, IČO : 36 823 015.

 

V Košiciach dňa 28.02.2020

 

Leave a reply