Akútny koronárny syndróm

Akútny koronárny syndróm je spoločným označením viacerých ochorení, ktoré sú spojené s čiastočným alebo úplným zastavením prietoku krvi v tepnách, ktoré vyživujú srdce.

Symptómy

náhly vznik silnej tlakovej alebo pálivej, pretrvávajúcej bolesti na hrudníku/za hrudnou kosťou, ktorá sa môže šíriť do oblasti ľavej hornej končatiny až ku prstom, hornej časti brucha, chrbta, do krku alebo sánky. Ďalšie sprevádzajúce symptómy môžu byť: sťažené dýchanie, napínanie na vracanie, vracanie, točenie hlavy, závrat, náhle spotenie. Pri diagnostikovaní akútneho koronárneho syndrómu je potrebné brať do úvahy, že síce je bolesť najčastejším symptómom, nemusí však dominovať vždy (napr. u starších pacientov alebo pacientov trpiacich cukrovkou).

Príčina vzniku

prasknutie tukového plátu v stene tepny vyživujúcej srdce a zhlukovanie krvných doštičiek v danom mieste. Výsledkom je nedostatočné okysličovanie svaloviny srdca a odumieranie jeho buniek.

Rizikové faktory

vyšší vek, vysoký tlak krvi a vysoké hladiny cholesterolu (alebo ich nedostatočná kontrola), fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nezdravá strava, obezita/nadváha, cukrovka, v rodine sa vyskytujúce ochorenia srdca.


Diagnostika

EKG, krvné testy, ultrazvuk srdca, selektívna koronarografia, (vyšetrenie srdcových tepien pomocou kontrastnej látky pod RTG kontrolou – vyšetrenie sa realizuje po vpichu do tepny hornej alebo dolnej končatiny), CT vyšetrenie srdcových tepien.

Liečba

v akútnom štádiu je cieľom odstránenie bolesti a úprava prietoku krvi v nepriechodnej tepne. Realizuje sa za vyšetrením tepien srdca s roztiahnutým balónikom alebo s umiestením tzv. stentu do oblasti zúženia tepny. Ďalšou možnosťou je realizácia chirurgickej liečby s premostením zúžených miest na tepnách srdca použitím vlastných ciev. U pacientov po prekonanom akútnom koronárnom syndróme je indikované doživotné užívanie medikamentóznej liečby.

Leave a reply